integracja czujnika

Integrując czujniki ciśnienia i ich moduły należy uwzględnić czynniki związane z mechaniką i ochroną przeciw zakłóceniom elektromagnetycznym:

Mechanika
W zależności od sytuacji instalacyjnej i pożądanego zastosowania modułu czujnika, konstrukcje będą się różnić, np. z powodu wymaganego stopnia ochrony IP lub ochrony przed wilgocią, pożądanego połączenia gwintowego lub zaciskowego, połączeń elektrycznych, itp.

Jeśli dostępna przestrzeń montażowa nie pozwala na wyposażenie czujnika ciśnienia w ochronną obudowę, należy dopilnować, aby połączenia elektryczne, np. przyłącza lutowane lub elementy elektroniki, nie zostały uszkodzone podczas instalacji. Klient winien wybrać odpowiednie rozwiązanie w ścisłej współpracy z dostawcą czujnika. Konstrukcja opakowania ma na celu zapewnienie czujnikowi lub modułowi czujnika jak najwyższego stopnia ochrony.

Jeśli czujnik montowany w aplikacji klienta, należy zachować szczególną ostrożność, gdyż zbytnie naprężenie elementu czujnikowego może osłabić jego sygnał. Dostawca elementu czujnikowego lub modułu może dostarczyć szczegółowe instrukcje w zakresie instalacji, aby ułatwić klientowi zadanie. Połączenie mechaniczne z użyciem gwintu nie jest tu aż tak istotne, ale zazwyczaj wiąże się z większymi wymaganiami przestrzennymi, co może narazić klienta na dodatkowe koszty.

EMC (kompatybilność elektromagnetyczna)
Zazwyczaj zalecane jest, aby moduł czujnika ciśnienia był tak kompaktowy, jak to tylko możliwe. Z tego względu możliwości w zakresie środków ochrony elektromagnetycznej są ograniczone. Za zapewnienie wystarczających środków ochrony elektromagnetycznej odpowiada klient.

Na przykład ponieważ czujniki cienkowarstwowe metalowe i ceramiczne charakteryzują się stosunkowo słabym sygnałem (2 mV/V), szlak kablowy wiodący do elektroniki jest zminimalizowany, a na dłuższych dystansach stosuje się kabel ekranowany.

Ogólnie rzecz biorąc należy ograniczyć do minimum wpływ czynników, które mogłyby zakłócić sygnał. Nawet w przypadku modułów czujników ciśnienia, w zależności od sygnału wyjściowego, należy stosować się do podanych maksymalnych długości kabli. Sygnały cyfrowe, takie jak I²C , charakteryzują się o wiele większą wrażliwością niż sygnały napięciowe (np.. 1 … 10 V) lub prądowe (np. 4 … 20 mA).

Uwaga
Dodatkowe informacje odnośnie czujników ciśnienia można znaleźć na stronie WIKA. Pytania i prośby o szczegółowe rady odnośnie czujników ciśnienia należy kierować do odpowiedniej osoby kontaktowej.

Zobacz także artykuły
Jakie są dostępne poziomy konfiguracji dla czujników ciśnienia?
Integracja elementu czujnika ciśnienia – kompensacja odchyleń sygnału dla punktu zerowego i zakresu
Integracja ceramicznego czujnika ciśnieniaPozostaw wiadomość

Informujemy, że administratorem Twoich danych osobowych (w skrócie ADO) jest WIKA Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą we Włocławku (kontakt: Włocławek (87-800) ul. Łęgska 29/35 lub mailowo info@wikapolska.pl). Więcej