Zatwierdzenie iskrobezpieczeństwo

W Unii Europejskiej obwiązuje dyrektywa ATEX 94/9/CE odnośnie instalacji i maszyn, w których są przetwarzane lub produkowane niebezpieczne substancje. Według tej dyrektywy w Europie w obszarach niebezpiecznych mogą być używane jedynie przyrządy z aprobatą ATEX.

Jedną z często wybieranych metod ochrony przeciwwybuchowej czujników ciśnienia jest bezpieczeństwo samoistne. Czujnik ciśnienia z certyfikatem w zakresie stosowania w obszarach niebezpiecznych, tj. czujnik ciśnienia z aprobatą ATEX, musi być obsługiwany łącznie z samoistnie bezpieczną barierą, tak, aby można było zastosować metodę ochrony przeciwwybuchowej – bezpieczeństwo samoistne. Ponadto „dowód na bezpieczeństwo samoistne” musi być spełniony zgodnie z wartościami podanymi w aprobatach ATEX Ex dla bariery oraz czujnika.

W tak zwanym „Dowodzie na bezpieczeństwo samoistne” w „Dokumencie ochrony przeciwwybuchowej” (= część ogólnej dokumentacji instalacji) właściciel instalacji musi udowodnić, że zastosowana kombinacja przyrządów (tzn. czujnika ciśnienia i karty wejścia sterownika PLC) jest samoistnie bezpieczna.

W obwodzie z tylko jednym sprzężonym aparatem (=przyrządem, w którym nie wszystkie obwody są samoistnie bezpieczne, np. karta wejścia sterownika PLC w obszarze bezpiecznym) zwykle „podstawowy” dowód samoistnego bezpieczeństwa jest wystarczający.

Zwykle właściciel instalacji zapewnia podstawowy dowód bezpieczeństwa samoistnego poprzez porównanie poszczególnych wartości z certyfikatów/aprobat przyrządów.

Informacje dotyczące iskrobezpiecznego przetwornika ciśnienia można znaleźć tutaj.Pozostaw wiadomość
Informujemy, że administratorem Twoich danych osobowych (w skrócie ADO) jest WIKA Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą we Włocławku (kontakt: Włocławek (87-800) ul. Łęgska 29/35 lub mailowo info@wikapolska.pl). Więcej