W moim ostatnim artykule wyjaśniłem jak można zapewnić „podstawowy” dowód iskrobezpieczeństwa dla przyrządów i czujników ciśnienia z aprobatą ATEX w Europie. Każdy monter lub operator musi zapewnić pracownikom w zakładzie bezpieczeństwo, w szczególności chronić ich przed odniesieniem obrażeń. Dlatego podczas stosowania metod iskrobezpieczeństwa należy dokładnie udokumentować jakie przyrządy są stosowane oraz jak są podłączone. Dowód na zachowanie iskrobezpieczeństwa powstaje poprzez sprawdzanie danych bezpieczeństwa elektrycznego czujnika ciśnienia i powiązanego oprzyrządowania stosowanego za barierą izolującą samoistnie bezpieczną. Jeżeli dowód spełnia podane poniżej warunki, wówczas połączenie jest iskrobezpieczne i może być stosowane w systemie lub maszynie.

Szablon dla potrzeb tworzenia dowodu na iskrobezpieczeństwo czujników ciśnienia z aprobatą ATEX

Szablon dla potrzeb tworzenia dowodu na iskrobezpieczeństwo czujników ciśnienia z aprobatą ATEX

Jako przykład udokumentowaliśmy proces weryfikacji iskrobezpiecznych czujników ciśnienia WIKA IS-20 i IS-3, jak również sondy poziomu IL-10. Na podstawie tego przykładu można łatwo utworzyć dokumentację dla Państwa systemu lub maszyny

 

Jeżeli konieczna jest pomoc w wyborze odpowiedniego rozwiązania w zakresie wymagań pomiaru ciśnienia prosimy o zwrócenie się do osoby kontaktowej.

Informacje odnośnie iskrobezpiecznego przetwornika ciśnienia IS-3 (ATEX, IECEx) 
Informacje odnośnie iskrobezpiecznej bariery izolacyjnejPozostaw wiadomość
Informujemy, że administratorem Twoich danych osobowych (w skrócie ADO) jest WIKA Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą we Włocławku (kontakt: Włocławek (87-800) ul. Łęgska 29/35 lub mailowo info@wikapolska.pl). Więcej