Kompensacja błędu dla punktu zerowego i zakresu

Zaletą podczas montażu elementu czujnikowego, lub jego zespołu są nadzwyczaj kompaktowe wymiary. Jednakże ich instalacja może się wiązać z koniecznością wykonania dodatkowej pracy, która nie byłaby konieczna w przypadku czujników w pełni dostosowanych lub mających wzmocniony sygnał wyjściowy.

Konieczne jest, na przykład, zmierzenie odchyleń wynikających z punktu zerowego i zakresu, oraz skorygowanie ich przy pomocy odpowiedniej elektroniki. W tym celu należy zmierzyć siłę sygnału czujnika, w stanie bez ciśnienia i w obecności ciśnienia znamionowego/roboczego.

W obu przypadkach wystąpi odchylenie od wartości spodziewanej  (= przesunięcie). Błędy te daje się wyeliminować przez zastosowanie odpowiedniej technologii. Zwłaszcza przy ustawianiu ciśnienia roboczego należy wyposażyć się we wzorzec, na którym można polegać (standardowa wartość: zgodnie z wymaganiami normy EN 837, błąd pomiaru urządzenia wzorcowego powinien być przynajmniej 4 razy mniejszy od błędu pomiaru urządzenia testowanego).

W przypadku metalowego czujnika cienkowarstwowego firmy WIKA (np. Model WIKA TTF-1): Przesunięcie punktu zerowego może wynosić do 25%; a błąd zakresu 15-25 %, w zależności od zakresu ciśnienia. W najgorszym razie niedopilnowanie opisanej powyżej regulacji skończy się tym, że wartości mierzone nie będą mieć sensu.

Po regulacji punktu zerowego i zakresu należy zapoznać się ze specyfikacją elementu czujnikowego i elementów z nim powiązanych podanych w karcie katalogowej produktu, aby określić dokładność pomiaru w temperaturze pokojowej (nieliniowość, histereza, niepowtarzalność, itp.).

Uwaga
Dodatkowe informacje odnośnie czujników cienkowarstwowych Model TTF-1 dostępne są na stronie internetowej WIKA.

Zobacz także nasze artykuły
Dokładność czujników ciśnienia – co to „dokładnie” znaczy?
Jakie są dostępne poziomy konfiguracji dla czujników ciśnienia?


Pozostaw wiadomość
Informujemy, że administratorem Twoich danych osobowych (w skrócie ADO) jest WIKA Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą we Włocławku (kontakt: Włocławek (87-800) ul. Łęgska 29/35 lub mailowo info@wikapolska.pl). Więcej