tarcza z rzutkami

Wielu użytkownikom sprawia trudność dobór odpowiedniego elektronicznego przełącznika ciśnienia do danego zastosowania ze względu na różnicę pomiędzy dokładnością a dokładnością punktu przełączania na wielu oficjalnych kartach katalogowych. Tym niemniej występuje istotna różnica pomiędzy dokładnością punktu przełączania a dokładnością odczytu ciśnienia z elektronicznego przełącznika ciśnienia, którą to różnicę należy uwzględnić podczas oceny ogólnej dokładności przełącznika ciśnienia.

Dokładność przełączników ciśnienia

Ogólna dokładność elektronicznego przełącznika ciśnienia jest to dokładność samego pomiaru ciśnienia. Dokładność w znacznym stopniu zależy od czujnika ciśnienia stosowanego w elektronicznym przełączniku. Maksymalny błąd pomiaru sygnału ciśnienia wynika z nieliniowości, przesunięcia punktu zero, zakresu tolerancji, histerezy oraz powtarzalności czujnika – co zależy od elektroniki oceniającej sygnał czujnika oraz samego czujnika. Dlatego ogólna dokładność określa jedynie jak dokładnie może być mierzone ciśnienie bieżącego medium, lecz nie podaje żadnych wskazówek, co do dokładności sygnału punktu przełączania.  

Dokładność punktu przełączania

Sygnał punktu przełączania jest sygnałem wyjściowym wewnętrznej elektroniki przełącznika ciśnienia uzyskiwanym za pomocą tranzystorów PNP lub NPN. Elektronika może analizować odczyt ciśnienia czujnika ciśnienia i uruchamiać sygnał wyjściowy przełącznika ilekroć zostanie przekroczony ustawiony odczyt ciśnienia. Jednakże elektronika jest dodatkowym elementem do standardowego czujnika ciśnienia i dlatego powoduje powstanie dodatkowego błędu pomiaru. Tak, więc dokładność punktu przełączania jest skumulowaną wartością standardowej dokładności oraz dokładności elektroniki punktu przełączania. Podczas oceny dokładności punktu przełączania bardzo ważne jest zrozumienie, że pomiędzy rzeczywistym ciśnieniem a uruchomionym punktem przełączania występuje różnica. Zatem podczas wyboru elektronicznego przełącznika ciśnienia odpowiedniego do Państwa zastosowań, powinna być stosowana dokładność punktu przełączania, która jest bliższa całkowitej ocenie dokładności. Różnica pomiędzy dokładnością ogólną i dokładnością punktu przełączania  ma także zastosowanie w odniesieniu do przełączników temperatury, poziomu i przepływu. Jeśli potrzebują Państwo pomocy w wyborze odpowiedniego rozwiązania przełączania ciśnienia, temperatury, poziomu lub przepływu, nasza osoba kontaktowa chętnie udzieli wsparcia.Pozostaw wiadomość
Informujemy, że administratorem Twoich danych osobowych (w skrócie ADO) jest WIKA Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą we Włocławku (kontakt: Włocławek (87-800) ul. Łęgska 29/35 lub mailowo info@wikapolska.pl). Więcej