Drucksensoren

Różne poziomy konfiguracji rozwiązania do pomiaru ciśnienia nie są koncepcyjnie zdefiniowane w żadnej normie. WIKA przyjęła następującą terminologię:
 

Pressure sensor_Pressure transmitter

Czujnik ciśnienia (Przetwornik ciśnienia)

Czujnik ciśnienia (przetwornik ciśnienia)

Czujnik ciśnienia (lub przetwornik ciśnienia) wytwarza standardowy, przetworzony sygnał i jest wyposażony w obudowę z powszechnie dostępnym przyłączem ciśnienia oraz złączem elektrycznym. Przyrządy takie mają najczęściej swój kod produktu i mogą być zamówione z katalogu, stanowiąc rozwiązanie typu plug-and-play. Możliwe jest jednak wykonanie specjalnych wersji przyrządów dla określonych „przypadków”.

 

 

Pressure sensor module

Moduł czujnika ciśnienia

Moduł czujnika ciśnienia

Czujnik ciśnienia (lub przetwornik ciśnienia) wytwarza standardowy, przetworzony sygnał i jest wyposażony w obudowę z powszechnie dostępnym przyłączem ciśnienia oraz złączem elektrycznym. Przyrządy takie mają najczęściej swój kod produktu i mogą być zamówione z katalogu, stanowiąc rozwiązanie typu plug-and-play. Możliwe jest jednak wykonanie specjalnych wersji przyrządów dla określonych „przypadków”.

 

 

Sensor elements and their assemblies

Elementy czujników i ich zespoły

Elementy czujników i ich zespoły

Elementy czujników i ich zespoły wytwarzają nieskalibrowany sygnał w mV/V i mogą być dostosowane do wymagań klienta poprzez odpowiednią modyfikację przyłącza ciśnieniowego, dodanie obudowy itd. W tym przypadku to klient odpowiada za kalibrację, a więc i uzyskiwaną dokładność..  

 

Tabelaryczne porównanie możliwości czujników ciśnienia:

 

Czujnik ciśnienia / przetwornik
ciśnienia

Moduł czujnika ciśnienia

Element czujnika
ciśnienia
z zespołem

Przetworzony, skalibrowany sygnał wyjściowytaktaknie
Ochrona EMCtaknienie
Nakłady pracy niezbędne do integracjiniskieśredniewysokie
Roczne nakłady wyznaczające opłacalnośćod 1> 250 – 500> 1000

Jak widać w tabeli, określone moduły i zespoły z elementami czujników wymagają dokładnej koordynacji pomiędzy klientem a dostawcą czujnika. W wyborze najlepszego możliwego rozwiązania pomocne mogą być wspólne „warsztaty innowacyjności”.

Uwaga
Więcej informacji na temat rozwiązań specjalnych można znaleźć na stronie firmy WIKA.


Pozostaw wiadomość