Ceramiczny - czujnik ciśnienia

Gdy istnieje konieczność stosowania urządzeń oszczędnych i niewymagających dużo miejsca, wówczas rozwiązaniem jest czujnik ceramiczny do wdrożenia pomiaru ciśnienia zamontowany aplikacji klienta. Jednakże, decydując na zastosowanie czujnika ceramicznego, należy wziąć pod uwagę pewne informacje.

Na przykład – wszystkie czujniki muszą być zmierzone i dostosowane (patrz: “Integracja elementu czujnika ciśnienia – kompensacja odchyleń sygnału dla punktu zerowego i zakresu”). Dodatkowo, w przypadku mechanicznego wbudowania czujnika ceramicznego należy rozważyć pewne szczegóły. Uszczelnienie jest osiowe lub promieniowe, przy pomocy uszczelki O-ring. Efekt uszczelniający musi powstawać w wyniku ustawionej siły zaciskającej. Siła zacisku musi być równo rozłożona w obrębie średnicy czujnika, podczas uszczelniania osiowego i nie może być zbyt duża, żeby uniknąć odkształcenia czujnika i zniekształcenia dokładności pomiaru. Należy także za wszelką cenę unikać umieszczania czujnika między dwoma ciałami stałymi (tj. bez szczeliny uszczelki).

Uwaga
Firma WIKA z chęcią wesprze Państwa w instalacji czujnika ceramicznego model SCT-1 i regulacji interfejsów po obu stronach. Pytania i prośby o szczegółowe rady odnośnie przetworników i czujników ciśnienia należy kierować do odpowiedniej osoby kontaktowej.

Zobacz także nasze artykuły
Dokładność czujników ciśnienia – co to „dokładnie” znaczy?
Jakie są dostępne poziomy konfiguracji dla czujników ciśnienia?
Integracja elementu czujnika ciśnienia – kompensacja odchyleń sygnału dla punktu zerowego i zakresu
Integracja czujników – uwagi dotyczące mechaniki i EMCPozostaw wiadomość
Informujemy, że administratorem Twoich danych osobowych (w skrócie ADO) jest WIKA Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą we Włocławku (kontakt: Włocławek (87-800) ul. Łęgska 29/35 lub mailowo info@wikapolska.pl). Więcej