Zastosowanie CPH65I0

Patrząc obiektywnie, większość zakładów przemysłowych to obszary niebezpieczne. Wiele materiałów oraz gotowych produktów wykorzystywanych w procesach jest łatwopalnych lub wybuchowych. Im więcej takich materiałów jest wytwarzanych lub wykorzystywanych w procesach produkcyjnych – na przykład w przemyśle chemicznym lub petrochemicznym – tym większe ryzyko i, co za tym idzie, większe niezbędne środki bezpieczeństwa. Każda iskra, każde przegrzanie może doprowadzić do wybuchu ze śmiertelnymi konsekwencjami.

Wysokiej jakości technika pomiarowa i kontrolna w zakładach produkcyjnych pełni funkcję prewencyjną. Rutynowa kalibracja w zakładach ma coraz większe znaczenie (np. z zastosowaniem samoistnie bezpiecznego kalibratora ciśnienia WIKA model CPH65I0). Wymagania jakie musi spełniać urządzenie wzorcowe do kontroli obszarów niebezpiecznych są wysokie. Certyfikat ATEX gwarantuje „Przydatność EX” urządzenia. Podstawą jest dyrektywa Unii Europejskiej 94/9/WE, której celem jest zapobiec występowaniu niepożądanych wybuchów w przemyśle. W dyrektywie podano wszystkie wymagania dotyczące kalibratorów i ich części. Podczas opracowywania, projektowania i wytwarzania, zgodnie z podaną dyrektywą, kalibratory muszą być poddane jednolitym badaniom typu WE. Gdy urządzenie przejdzie pomyślnie badania, uzyskuje certyfikat ATEX.

Iskrobezpieczny kalibrator ciśnienia model CPH65I0

Iskrobezpieczny kalibrator ciśnienia model CPH65I0

Ogólnie, należy zwrócić uwagę, że testy ochrony przeciwwybuchowej określonych produktów muszą być wykonywane wyłącznie z użyciem certyfikowanych kalibratorów. Wszystkie obwody takich przyrządów (np. samoistnie bezpiecznego kalibratora ciśnienia firmy WIKA model CPH65I0) mają ograniczony prąd i napięcie. W ten sposób jest ograniczona ich energia, co powoduje, że nawet w razie usterki wszelkie niebezpieczeństwo zapłonu lub uszkodzenia testowanego produktu jest wyeliminowane. Jeżeli, na przykład, przetwornik procesowy z certyfikatem ATEX byłby testowany z użyciem zwykłego kalibratora (a nie samoistnie bezpiecznego), nie można wykluczyć uszkodzenia powstałego w wyniku nieograniczonego wyjścia prądowego lub napięciowego. Przeciwdziałając takiemu ryzyku w przypadku kalibratorów nie samoistnie bezpiecznych, można zastosować między nimi barierę bezpieczeństwa (taką jak separator stref). Jednakże takie urządzenia zabezpieczające mają wpływ na dokładność pomiaru, tak więc należy uwzględnić dodatkowe błędy kalibracji. Zapewnienie samoistnego bezpieczeństwa powoduje, jest to zbędne.

Zapotrzebowanie na kalibratory przenośne w obszarach niebezpiecznych wzrasta, ale nie tylko ze względów bezpieczeństwa, ponieważ w instalacji mogą pozostawać i jednocześnie podlegać precyzyjnej kalibracji przyrządy z ochroną przeciwwybuchową. Urządzenia przenośne w wielu zastosowaniach przemysłowych są również rozwiązaniem ekonomicznym- nawet przy zakupie drogich produktów samoistnie bezpiecznych. Kalibracja przeprowadzana na miejscu, w zakładzie, powoduje względnie krótki przestój. Operator może zaoszczędzić czas – czyli także pieniądze.Pozostaw wiadomość
Informujemy, że administratorem Twoich danych osobowych (w skrócie ADO) jest WIKA Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą we Włocławku (kontakt: Włocławek (87-800) ul. Łęgska 29/35 lub mailowo info@wikapolska.pl). Więcej