EX 101 Część I

Czujniki ciśnienia i inny sprzęt pomiarowo-kontrolny muszą być zgodne z miejscowymi przepisami dotyczącymi ochrony przeciwwybuchowej. Do najbardziej znanych przepisów należy dyrektywa 94/9/EG ATEX stosowana dla instalacji w Europie oraz aprobata CSA, FM dla instalacji w Kanadzie i USA.

Jeżeli nie jesteśmy obeznani z wiedzą na temat instalacji w obszarach niebezpiecznych wówczas może występować pewne niezrozumienie co do samej terminologii. Dlatego stworzyliśmy materiał szkoleniowy w celu przeszkolenia czytelników naszego bloga w zakresie przepisów oraz terminologii dotyczącej instalacji na obszarach niebezpiecznych. Niniejszy materiał szkoleniowy jest znany w organizacji WIKA jako “Ex 101”.

W pierwszej części tej serii wyjaśnimy różnice pomiędzy klasyfikacją stref według ATEX a klasyfikacją podziałów CSA/FM. Zgodnie z 94/9/EG ATEX niebezpieczne lokalizacje zostały podzielone na różne obszary zależnie od czasu obecności niebezpiecznej atmosfery. Na przykład obszary, w których potencjalnie niebezpieczna atmosfera występuje przez więcej niż 1 000 godzin w roku zostały sklasyfikowane jako strefa 0.Aprobaty północno-amerykańskie CSA/FM dzielą lokalizacje niebezpieczne na dwie kategorie Div.1 i Div. 2, i dodatkowo na trzy klasy zależnie od wykorzystywanych materiałów potencjalnie niebezpiecznych. Na przykład obszar klasy III, Div.1 jest lokalizacją, w której podczas produkcji są przewożone lub stosowane łatwopalne włókna.

Więcej informacji można znaleźć w pełnym materiale szkoleniowym „Podstawowe informacje o lokalizacjach niebezpiecznych Ex 101 Część 1”. Ten wewnętrzny materiał szkoleniowy dostępny jest za darmo wyłącznie dla czytelników niniejszego bloga.Pozostaw wiadomość

Informujemy, że administratorem Twoich danych osobowych (w skrócie ADO) jest WIKA Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą we Włocławku (kontakt: Włocławek (87-800) ul. Łęgska 29/35 lub mailowo info@wikapolska.pl). Więcej