EMICOgauge eliminuje emisje lotne metanu.

W przemyśle chemicznym, w przedsiębiorstwach petrochemicznych, czy też podczas przetwarzania ropy naftowej i gazu ziemnego: w wielu procesach używany jest metan, który poprzez emisje lotne również zagraża klimatowi. Wszelkiemu wydostawaniu się tego gazu cieplarnianego, lub innych podobnych substancji, przez oprzyrządowanie procesowe przeciwdziała system pomiaru ciśnienia EMICOgauge firmy WIKA. Obejmuje on montaż manometru w wersji bezpiecznej z zaworem zapobiegającym emisjom lotnym.

W porównaniu z podobnymi kombinacjami system EMICOgauge (EMICO = EMIssion COntrol) stanowi istotny postęp. Jest to pierwszy tego typu produkt, który poddano w całości testowi szczelności zgodnie z wymogami TA Luft (VDI 2440) dotyczącymi emisjom lotnym, dzięki specjalnej konstrukcji.

Emisje lotne metanu – złączka stożkowa/gwintowana zapobiegające zagrożeniu

W zasadzie każdy przyrząd do pomiaru ciśnienia może być sprzężony z jednym z zaworów WIKA do emisji lotnych. Wykonuje się to z użyciem gwintu montażowego – co oznacza potencjalne ryzyko wycieku. Natomiast system EMICOgauge wyposażony jest w złączkę stożkową/gwintowaną ze swobodnie obracającym się adapterem i redundantnym systemem uszczelniającym (uszczelnienie metal-metal plus O-ring). Same uszczelki wykonane są z materiałów szczególnie odpornych na działanie czynników chemicznych i termicznych. Dzięki wysokiej jakości wykonania, WIKA gwarantuje szczelność montażu, nawet po dwudziestokrotnym montażu i demontażu.

Pressure measuring system against fugitive methane emissions

W konwencjonalnym montażu przyrządu do pomiaru ciśnienia i zaworu z wykorzystaniem gwintu montażowego, istnieją dwa potencjalne punkty emisji lotnych (rysunek po lewej). System EMICOgauge eliminuje taki wyciek, dzięki złączce stożkowo-gwintowej ze swobodnie obracającym się adapterem i redundantnym systemem uszczelnień.

 

Zapewnia bezpieczeństwo zarówno ludziom, jak i procesom

System pomiarowy spełnia więc najwyższe standardy bezpieczeństwa. Eliminuje emisje lotne metanu i innych substancji, w sposób trwały. Zabezpieczenie obejmuje zarówno środowisko naturalne, jak i procesy oraz ludzi, którzy obsługują procesy. Na przykład, metan ma nie tylko wysoki potencjał wytwarzania globalnego ocieplenia, ale jest również wysoce łatwopalny. Jak również ze względu na ten gaz zawór oprzyrządowania jest połączony z manometrem. Miejsca pomiarowe w rejonach instalacji, gdzie metan przepływa rurociągami, wyposażone są głównie w przyrządy wskaźnikowe.

Manometr w wersji bezpieczeństwa S-3

System EMICOgauge mierzy ciśnienie do 420 bar (6.000 psi) za pomocą manometru model 2xx.30 w wersji bezpieczeństwa S-3. Ten wariant chroni użytkownika przed obrażeniami w przypadku usterki spowodowanej nadciśnieniem. Drugi elementu systemu pomiarowego, zawór, jest dostępny w następujących modelach w wykonaniu do emisji lotnych, zgodnie z ISO 15848-1 i TA Luft: z kołnierzem pojedynczym IVM oraz zawory iglicowe IV1x i IV2x (wersja upustowo-blokująca). Uruchomienie systemu EMICOgauge odbywa się zgodnie z zasadą plug-and-play. Swobodnie obracający się adapter obrotowy umożliwia pozycjonowanie wyświetlacza w zakresie 360°. Ponadto zapewnia łatwy demontaż przyrządu pomiarowego w celu kalibracji lub wymiany.

Uwaga
Więcej informacji na temat systemu EMICOgauge i przyrządów, z którymi można go łączyć można znaleźć na stronie internetowej WIKA. Stamtąd można też pobrać ulotkę. Jeżeli mają Państwo pytania, prosimy o zwrócenie się do osoby kontaktowej.

Polecamy także nasze artykuły
Unikanie emisjom lotnym poprzez zapobieganie
Rozwiązania typu DBB (ang. Double Block & Bleed) zapewnią odpowiednie bezpieczeństwo
Połączenie przyrządu do pomiaru ciśnienia z armaturą przemysłową – gotowe rozwiązania
Jaką rolę pełnią zawory w bezpieczeństwie instalacji?

Zapoznaj się z naszymi zaworami oprzyrządowania przedstawionymi w poniższym filmie:Pozostaw wiadomość
Informujemy, że administratorem Twoich danych osobowych (w skrócie ADO) jest WIKA Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą we Włocławku (kontakt: Włocławek (87-800) ul. Łęgska 29/35 lub mailowo info@wikapolska.pl). Więcej