Zapobieganie: unikanie emisji lotnych

Emisje lotne wydostają się do atmosfery przez wiele małych punktów nieszczelności. Nawet zawory manometryczne mogą z czasem stać się takimi punktami tworzącymi przecieki. Najskuteczniejszą metodą ochrony przed emisjami lotnymi jest prewencja: W przypadku zaworów manometrycznych można w tym celu wykorzystać konstrukcję, która będzie odpowiednio szczelna.

Wiele zakładów przetwarzających ropę i gaz emituje metan, czyli gaz cieplarniany. Międzynarodowa Agencja Energetyczna (IEA) podaje, że aż 70% metanu uwalnianego do atmosfery przez tego typu zakłady pochodzi z emisji lotnych.

W każdej instalacji występuje tysiące potencjalnych punktów emisji, w tym między innymi zawory. W porównaniu z zaworami w rurociągach, które charakteryzują się dużymi szerokościami znamionowymi, poziom ryzyka związanego z zaworami oprzyrządowania jest raczej niski. Niemniej jednak zapobieganie nawet najmniejszym emisjom metanu(lub każdego innego gazu cieplarnianego) ma kluczowe znaczenie dla ochrony klimatu. Podobnie jak w przypadku takich „zabójców klimatu”, nie można też dopuścić do wycieku gazów, które mogłyby być niebezpieczne dla personelu zakładu, np. siarkowodoru.

 

Zawory oprzyrządowania firmy WIKA służące zapobieganiu emisjom lotnym bardzo łatwo rozpoznać dzięki pomarańczowym oznaczeniom dławicy.

Funkcje bezpieczeństwa i kod kolorów

Zawory firmy WIKA, takie jak zawory iglicowe (modele IV1x i IV2x), bloki zaworowe (modele IV3x i IV5x), oraz zawory z pojedynczym kołnierzem (model IVM) mogą być zaprojektowanie tak zapewnić odpowiednią szczelność. Dławice tych zaworów zazwyczaj wyposażone są w funkcje służące bezpieczeństwu: trzpień zaworu jest odporny na wydmuch gazu, nieruchoma końcówka trzpienia w metalowym gnieździe charakteryzuje się niską podatnością na zużycie, a niski moment obrotowy zapewnia płynne działanie i precyzyjną regulację zaworu nawet przy wysokim ciśnieniu.

Wersja przeznaczona do zapobiegania niezorganizowanej emisji ma dodatkowo specjalne uszczelnienie z RTFE, wzmocnionego PTFE. Takie zawory firmy WIKA można łatwo rozpoznać dzięki użytym kodem kolorowym (pomarańczowym) na dławnicy.

Certyfikacja w oparciu o dwie normy

Właściwość zapobiegania emisjom lotnym podlega testom zgodnie z wymaganiami dwóch norm: normy międzynarodowej EN-ISO 15848-1 oraz normy VDI 2440, zwaną też normą “TA Luft” w ramach Instrukcji Technicznych odnośnie Kontroli Jakości Powietrza w oparciu o Federalne Rozporządzenie w sprawie Ochrony przed Emisjami. Ta druga norma odnosi się przede wszystkim do operatorów instalacji przemysłowych. Stanowi też podstawę do kwalifikacji zaworów manometrycznych na rynku niemieckim.

Norma VDI określa wymagania dla poszczególnych klas szczelności. Wymaga, aby konstrukcja systemu uszczelniającego „pozwalała na długotrwałe utrzymanie zamierzonej funkcji w warunkach eksploatacji”. Zgodność ze specyfikacją potwierdzana jest wyłącznie przez deklarację producenta.

Procedura testowa i weryfikacja przez podmiot trzeci

Norma EN-ISO 15848-1 określa konkretne wymagania kwalifikacyjne. Początkowo wprowadza podział zaworów na trzy klasy szczelności: A, B i C, zgodność z którymi musi być wykazana w tecie z użyciem helu lub metanu. Seria zaworów IV firmy WIKA spełnia wymagania klasy A, czyli najwyższej szczelności Mają klasę szczelności 10-5 mg·s-1·m-1 na podstawie techniki wykrywania przecieku helu. W przypadku testów obciążeniowych zaworów odcinających, norma międzynarodowa określa jednoznaczne wymagania. Na przykład, procedura testowa elementów modeli serii IV obejmuje łącznie 455 cykli mechanicznych przeprowadzanych w różnych warunkach termicznych (w -29 °C, w temperaturze pokojowej, w +180 °C).

Sama deklaracja producenta nie jest wystarczająca do potwierdzenia zgodności konstrukcji przyrządu z normą EN-ISO 15848-1. Zgodność musi zostać zweryfikowana przez niezależny podmiot trzeci. W przypadku produktów firmy WIKA, funkcję tę pełni grupa ABC.

Uwaga
Więcej informacji na temat zaworów serii IV można znaleźć na stronie WIKA. WIKA oferuje zestaw dostosowany do potrzeb klienta z przyrządem pomiarowym do wszystkich zaworów. Takie połączenia przyrządów dostarczane są w stanie gotowym do pracy i sprawdzane pod kątem szczelności. Jeśli masz dodatkowe pytania, nasz zespół ekspertów chętnie udzieli wsparcia.

Przeczytaj także nasz post
Połączenie przyrządu do pomiaru ciśnienia z armaturą przemysłową – gotowe rozwiązaniaPozostaw wiadomość
Informujemy, że administratorem Twoich danych osobowych (w skrócie ADO) jest WIKA Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą we Włocławku (kontakt: Włocławek (87-800) ul. Łęgska 29/35 lub mailowo info@wikapolska.pl). Więcej