Skoki ciśnienia

Podczas pomiaru ciśnienia cieczy w systemach rurociągów czujniki ciśnienia są szczególnie często niszczone przez nadciśnienie. Analiza uszkodzonych przyrządów często wskazuje, że uszkodzenia sprzętu są spowodowane przez ciśnienie wyraźnie wyższe niż dominujące w danym zastosowaniu.

Użytkownik, po uzyskaniu informacji od producenta czujnika ciśnienia o przyczynie wystąpienia usterki, często nie może wyjaśnić dlaczego uszkodzenie spowodowało ciśnienie kilka razy wyższe od ciśnienia znamionowego systemu.

Często takie podwyższone ciśnienie jest powodowane przez tak zwane „uderzenie wodne” (hydrauliczne).

Uderzenie hydrauliczne jest nagłym wzrostem ciśnienia występującym w przepływających cieczach podczas otwierania oraz (przede wszystkim) zamykania zaworów. Ponieważ zjawisko to pierwszy raz pojawiło się we wczesnych wodociągach, przyjęta została nazwa „uderzenie wodne”. Powstające nagłe wzrosty ciśnienia mogą osiągnąć w ekstremalnych przypadkach kilkaset barów, zależnie od średnicy rury oraz prędkości zamykania zaworu. Efekt uderzenia hydraulicznego odpowiada często za uszkodzenie rurociągów, zaworów i pomp. Standardowe czujniki ciśnienia zapewniają bezpieczeństwo nadciśnienia 2 do 4 razy większego – co oznacza, że mogą być stosowane bez wystąpienia trwałego uszkodzenia nawet po 2- lub 4-krotnym przekroczeniu ciśnienia znamionowego. Dlatego, żeby wytrzymać nagłe wzrosty ciśnienia cieczy w układzie wodnym gospodarstwa domowego o ciśnieniu 3 bar powinien być stosowany czujnik 300 barowy, który wytrzyma wszelkie sytuacje ekstremalne. Może to jednak prowadzić do niedokładności pomiarów.

Dlatego wielu producentów czujników ciśnienia oferuje ograniczniki. Działają one trochę jak zamknięcie zaworu nadciśnieniowego. Ciśnienie zamykania, przy którym trzpień zaworu zostaje przyciśnięty do gniazda obudowy przez medium, odcinając dostęp do czujnika ciśnienia lub manometru jest ustawiane sprężyną. Bardzo szybkie impulsy ciśnienia, jakie mogą wystąpić przy małej prędkości zamykania zaworu, nie mogą zostać przechwycone ze względu na bezwładność systemu mechanicznego ogranicznika.

Inną metodą ochrony czujników ciśnienia i manometrów przed szybkimi impulsami ciśnienia jest zwężenie kanału ciśnienia do membrany. Tak więc, redukcja kanału ciśnienia do mniej niż 1 mm średnicy, spowalnia szybkie i gwałtowne piki ciśnienia a przez to chroni czujnik przed uszkodzeniem.

Jeżeli konieczna jest pomoc w wyborze odpowiedniego rozwiązania w zakresie pomiaru ciśnienia, temperatury lub poziomu prosimy o zwrócenie się do osoby kontaktowej.


Pozostaw wiadomość

Informujemy, że administratorem Twoich danych osobowych (w skrócie ADO) jest WIKA Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą we Włocławku (kontakt: Włocławek (87-800) ul. Łęgska 29/35 lub mailowo info@wikapolska.pl). Więcej