Przydatność przyrządów pomiarowych do wody pitnej

W związku z przydatnością przyrządów pomiarowych do wody pitnej coraz częściej pojawiają się terminy: dyrektywa w  sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, lista 4MS, lista pozytywna UBA, kryteria oceny substancji metalowych. Ten artykuł powinien rzucić nieco światła na przydatność materiałów metalowych.

Działania służą dobru obywateli europejskich

Jak pokazano na rys. 1, podstawą całej dyskusji jest dyrektywa 98/83/WE (dyrektywa w sprawie wody pitnej – DWD). Celem tej dyrektywy jest zapewnienie niezmiennie wysokiej jakości wody pitnej w Unii Europejskiej.

Drinking water suitability

Rys. 1: Przykład: Przepisy dotyczące przydatności metali do stosowania do wody pitnej w Niemczech

 

Przydatność wody pitnej – wdrożenie w Europie

Dyrektywy UE mają moc prawną i muszą zostać wdrożone do prawa krajowego przez państwa członkowskie. Obecnie brak jest harmonizacji przepisów krajowych, norm itp. w odniesieniu do zgodności materiału lub produktu z wodą pitną. W 2007 roku 4 państwa członkowskie UE (Francja, Niemcy, Holandia, Wielka Brytania) połączyły siły i utworzyły grupę, pracującą wspólnie nad wypracowaniem wspólnego podejścia do omawianego tematu. Wynikiem tego jest lista 4MS Common Composition List – Akceptacja materiałów metalowych stosowanych w produktach mających kontakt z wodą pitną.

Dla firmy WIKA, jako producenta przyrządów pomiarowych, tak zwana “lista 4MS” ma ogromne znaczenie. Jest to pozytywna lista zawierająca wszystkie materiały dopuszczone do stosowania w instalacjach wody pitnej. Tylko materiały znajdujące się na tej liście mogą mieć kontakt z wodą pitną.

W międzyczasie Włochy i Portugalia przyłączyły się do inicjatywy 4MS, zwiększając jej “wagę”.

Pressure gauge

Rys. 2: Znaczenie objaśniono z użyciem manometru

Znaczenie objaśniono na przykładzie manometru

Każdy dom w obiegu wody pitnej zawiera jeden lub więcej manometrów do wody. Wskazują one ciśnienie panujące w obiegu wody.

Niebiesko zaznaczony obszar oznacza elementy, które stykają się z medium. Medium, w tym przypadku woda pitna, przepływa przez przyłącze do gniazda i rurki Bourdona. Rurka Bourdona jest odchylana proporcjonalnie do ciśnienia wody pitnej. Ruch na tarczy wskazuje aktualne ciśnienie.

Warunkiem podstawowym zastosowania manometru w obiegu wody pitnej jest zgodność z DWD. Najlepszym sposobem na osiągnięcie tego celu są gniazda i rurki Bourdona wykonane z materiałów wymienionych na liście 4MS.

 

Rozwiązanie: manometry firmy WIKA, które nadają się do wody pitnej

WIKA oferuje swoim klientom 100-procentowe rozwiązanie w postaci specjalnych par materiałów:
Wersja 1: Gniazdo i rurka Bourdona wykonane ze stali nierdzewnej (stal nierdzewna może być używana bez wyjątku)
Wersja 2 Gniazdo: CW614N (CuZn39Pb3), Rurka Bourdona*: CW508L-DW (CuZn37)

*W Niemczech: CW508L-DW (CuZn37) – wkrótce pojawi się rozwiązanie CW453K

Wnioski

Lista 4MS Common Composition List – Akceptacja materiałów metalowych stosowanych w produktach mających kontakt z wodą pitną jest ważnym elementem w projektowaniu przyrządów pomiarowych do zastosowań dotyczących wody pitnej. Klienci i producenci powinni jasno komunikować się przy zakupie i sprzedaży przyrządów pomiarowych do zastosowań związanych z wodą, informując czy są one rzeczywiście przeznaczone do wody pitnej. Tylko w ten sposób można zagwarantować zgodność z przepisami.

Uwaga
Pozostali członkowie UE nie przyjęli jeszcze porównywalnych regulacji dotyczących wdrażania dyrektywy UE. Przegląd prawodawstwa krajowego i właściwych organów można znaleźć w publikacji UE “Materiały mające kontakt z wodą pitną – Na co uważać? W domu

Przeczytaj również nasz artykuł
Czujniki ciśnienia w aplikacjach z wodą pitną – co należy wziąć pod uwagę?Pozostaw wiadomość
Informujemy, że administratorem Twoich danych osobowych (w skrócie ADO) jest WIKA Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą we Włocławku (kontakt: Włocławek (87-800) ul. Łęgska 29/35 lub mailowo info@wikapolska.pl). Więcej