Czujniki ciśnienia w aplikacjach z wodą pitną

Czujniki ciśnienia są niezbędne w różnorodnych aplikacjach w obszarze produkcji i dystrybucji wody pitnej. Gdy tylko czujnik ciśnienia wchodzi w kontakt z wodą pitną, użytkownik może zastanawiać się czy jest to dozwolone. Przecież w odniesieniu do żywności, a także wody pitnej, mają zastosowanie określone wymogi prawne jeśli chodzi o stosowane materiały.

W Niemczech najczęściej konieczna jest aprobata KTW (“Kunststoffe im Trinkwasser” – tworzywo sztuczne w wodzie pitnej), z kolei we Francji, jest to aprobata ACS (“Attestation de conformité sanitaire” – certyfikat zgodności sanitarnej). Obydwie te aprobaty oceniają migrację, tzn. emisję substancji do wody pitnej w zestawieniu z prawnie dopuszczalnymi wartościami granicznymi. Zgodność z tymi wartościami jest badana w różnych warunkach przez okres kilku miesięcy.

Czujniki ciśnienia dopuszczone do kontaktu z wodą pitną

Dla czujników ciśnienia w zastosowaniach z udziałem wody pitnej metalowe przyłącze ciśnieniowe nie jest z reguły krytyczne. W przypadku czujników WIKA jest ono wykonane ze stali nierdzewnej, która nie wymaga aprobaty zgodnie z ACS i KTW. Jednakże przyłącze ciśnieniowe musi być uszczelnione, co jest z reguły uzyskiwane za pomocą niemetalowego uszczelnienia typu O-ring lub uszczelki płaskiej. Uszczelnienie takie wymaga aprobaty zgodnie z KTW

Użycie standardowego czujnika ciśnienia w połączeniu z uszczelnieniem z aprobatą KTW jest więc dosyć proste. Sytuacja zmienia się, gdy sam czujnik wchodzi w kontakt z wodą pitną. Jest to nie do uniknięcia przy hydrostatycznym pomiarze poziomu z użyciem zanurzalnych przetworników ciśnienia. Dlatego w Niemczech zanurzalne przetworniki ciśnienia do zastosowań z udziałem wody pitnej wymagają aprobaty zgodnie z KTW.

Uwaga
Dla zastosowań z udziałem wody pitnej i słodkiej dostępny jest wariant zanurzalny przetwornik ciśnienia LH-20 firmy WIKA z aprobatą zgodnie z KTW. Jeżeli konieczna jest pomoc w wyborze odpowiedniego rozwiązania w zakresie pomiaru ciśnienia prosimy o kontakt z odpowiednią osobą kontaktową.Pozostaw wiadomość
Informujemy, że administratorem Twoich danych osobowych (w skrócie ADO) jest WIKA Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą we Włocławku (kontakt: Włocławek (87-800) ul. Łęgska 29/35 lub mailowo info@wikapolska.pl). Więcej