Funkcje zaworu pojedynczym kołnierzem

Jednostki zaworowe z pojedynczym kołnierzem (monoflange) – w wyjątkowo zwartym korpusie łączą funkcje do trzech zaworów, dzięki precyzyjnej sieci przejść wewnętrznych i komór zaworowych. Ale co tak naprawdę dzieje się wewnątrz takiej jednostki po zainstalowaniu?

W większości zastosowań kontrolnych mających związek z procesami chemicznymi wymagana jest duża szybkość reakcji. Na czas reakcji wpływają między innymi takie zmienne jak objętość i odległość pomiędzy procesem a przyrządami. Jeśli mierzonym medium jest gaz, a proces wykazuje tendencję do silnych wahań, lub jeśli utrzymanie kontroli ma krytyczne znaczenie, rozwiązaniem jest montaż przyrządu w pobliżu procesu.

Również wibracje mają znaczenie krytyczne, przykładowo wtedy, gdy do zbiornika podłączone są linie impulsowe. Im dłuższe jest połączenie, tym szersza jest amplituda drgań powodujących ewentualne awarie dyszy. Monoflange zawiera jeden, dwa lub trzy zawory iglicowe wewnątrz zwartego korpusu w kształcie kołnierza, co pozwala na znaczne ograniczenie objętości, wymiarów, wagi i potencjalnych punktów nieszczelności.

Jeden kołnierz rozwiąże wszystkie problemy

W zależności od wymagań zakładu, w którym ma być zainstalowany, jednostka jednokołnierzowa może zawierać jeden, dwa lub trzy zawory. W jednostce jednokołnierzowej z dwoma zaworami (blokującym i upustowym), jeden zawór (z niebieską nasadką) izoluje proces, a drugi (z czerwoną nasadką) reguluje odpowietrzanie medium uwięzionego wewnątrz przyrządu. Takie rozwiązanie najczęściej stosuje się tam, gdzie warunki są stosunkowo bezkrytyczne (np. gdy ciśnienie jest niskie) lub gdy pierwszy zawór odcinający znajduje się tuż przed zaworem jednokołnierzowym.

Najbezpieczniejszą konfiguracją, którą zalecamy w przypadku mediów agresywnych lub krytycznych warunków pracy, jest trójzaworowy zawór jednokołnierzowy lub tzw. DBB (double block & bleed – podwójny blok i odpowietrznik), który zawiera dwa seryjne zawory odcinające i jeden zawór odpowietrzający.

Funkcjonalność zaworu jednokołnierzowego

The monoflange bodies are drilled internally with holes which connect the annular valve chambers.

Poniższy rysunek ilustruje proces zachodzący w zaworze jednokołnierzowym DBB:

Przekroj zaworu

Przekroj zaworu

 

  1. Medium wpływa do zaworu jednokołnierzowego z rurociągu i zatrzymuje się poniżej pierwszego zaworu odcinającego [1];
  2. Po otwarciu pierwszego zaworu odcinającego [1] medium przepływa w kierunku drugiego zaworu odcinającego [2]; gdy zawór [2] jest otwarty, przyrząd jest podłączony do linii procesowej;
  3. Po zamknięciu pierwszego zaworu odcinającego [1] medium uwięzione pomiędzy zaworem a przyrządem może być odprowadzane przez zawór odpowietrzający [3] poprzez wylot. Dwa zawory odcinające [1, 2] znajdują się w pozycji kątowej, co umożliwia przepływ przez nie.

Dwa zawory odcinające pozwalają na lepszą izolację od procesu: W przypadku, gdy pierwszy zawór odcinający nie odetnie prawidłowo medium, drugi będzie działał jako zabezpieczenie przed przypadkowym wyciekiem. W niektórych przypadkach, specyfikacje klienta nie pozwalają na kontakt medium z urządzeniem, gdy nie jest ono mierzone. Z tego powodu medium powinno być odprowadzane za pomocą przewodu odpowietrzającego. W innych przypadkach – ze względu na przewód odpowietrzający – przyrządy mogą być łatwo skalibrowane bez konieczności wymontowania ich z układu.

Uwaga
Dodatkowe informacje odnośnie naszych zaworów można znaleźć na stronie internetowej firmy WIKA. W przypadku pytań odpowiednia osoba kontaktowa służy wsparciem.Pozostaw wiadomość
Informujemy, że administratorem Twoich danych osobowych (w skrócie ADO) jest WIKA Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą we Włocławku (kontakt: Włocławek (87-800) ul. Łęgska 29/35 lub mailowo info@wikapolska.pl). Więcej