Podczas kalibracji na miejscu urządzenia pomiarowe pozostają zainstalowane.

Kalibracja przyrządów pomiarowych na miejscu przeprowadzana jest w wielu procesach przemysłowych. Zalety takiego rozwiązania są oczywiste: Przyrządy pozostają zainstalowane na miejscu, więc nie musi być otwierany proces. W ten sposób operatorzy instalacji redukują czas i koszty związane z testowaniem. Jednocześnie wykluczane są potencjalne błędy podczas ponownej instalacji przyrządów po ich kalibracji w laboratorium. Warunkiem wstępnym kalibracji na miejscu zwykle jest ustawienie miejsca pomiaru z odpowiednimi zaworami oprzyrządowania, jak pokazano poniżej, na przykładzie miejsc pomiaru przełączników ciśnienia w spalarni odpadów płynnych.

Operatorem zakładu jest firma specjalizująca się w usuwaniu zanieczyszczonych pozostałości pochodzących z przemysłu chemicznego. W spalarni odpadów płynnych 46 przełączników ciśnieniowych wykonuje centralne zadania monitorowania. Wiąże się to przede wszystkim z utrzymaniem dostaw energii do procesu spalania. Jeśli wymagane ciśnienie spadnie poniżej zdefiniowanej wartości granicznej, przyrządy pomiarowe uruchomiają zatrzymanie procesu. Dzieje się tak dlatego, że przy niewystarczającej podaży gazu ziemnego, powietrza i pary, instalacja nie może prawidłowo spalać doprowadzanych substancji. W takim przypadku operator musi natychmiast ustalić przyczynę niewystarczającego ciśnienia. Typowymi przykładami przyczyn są zablokowana rura lub usterka techniczna.

46 przełączników ciśnieniowych wymaga znacznej ilości testów

Przełączniki ciśnienia kalibrowane są raz w roku podczas regularnego wyłączania systemu. Wcześniej w tym celu firma demontowała przyrządy. Oznaczało to, że przyrządy najpierw odłączano elektrycznie, a następnie demontowano. Przełączniki ciśnieniowe następnie były wysyłane do laboratorium testowego firmy, a po udanej kalibracji i wszelkich niezbędnych regulacjach powracały do zakładu do zainstalowania. Uwzględniając liczbę 46 przełączników ciśnieniowych, proces testowania wymagał znacznej ilości czasu i wysiłku, co było dodatkowo utrudniane przez ograniczone środowisko instalacji.

Firma szukała alternatywy i we współpracy z WIKA wdrożyła możliwość kalibracji na miejscu. Taka kalibracja jest oparta na dwóch modelach zaworów oprzyrządowania firmy WIKA, do których przykręcono przełączniki ciśnienia i podłączono do procesu. W zależności od sytuacji montażowej, są to kompaktowy model IVM jednokołnierzowy i blok zaworowy model IV20, oba w wersji odcinająco-spustowej. Ponieważ punkty pomiarowe, o których mowa, mają znaczenie dla bezpieczeństwa, firma zdecydowała się na warianty zaworów ze zdejmowanym uchwytem: zapobiegają one przypadkowej (nieupoważnionej) regulacji zaworów, a tym samym uszkodzeniu lub nawet wycofaniu z eksploatacji podłączonego urządzenia pomiarowego.

Kalibracja na miejscu zwiększa dostępność systemu

W przypadku kalibracji na miejscu operator najpierw zamyka zawór odcinający. Powoduje to oddzielenie zasilania ciśnieniowego przełączników od procesu. Następnie następuje odpowietrzenie przez port spustowy. Jest to również interfejs kalibratora i pompy do generowania ciśnienia testowego. Do punktu przełączania trzykrotnie zbliżany jest mobilny przyrząd testowy i w razie potrzeby następuje regulacja. Kalibracja jest zatem wykonywana w znacznie krótszym czasie, co zwiększa dostępność instalacji. Jednocześnie testowana jest cała pętla od przełącznika ciśnieniowego do sterowni. Zapewnia to również operatorowi informacje o odchyleniu całego aktywnego łańcucha w pętli elektrycznej, w tym o wyświetlaniu, alarmie lub działaniu przełączającym.

Jednak lokalizacja pomiarowa kalibracji na miejscu ma jeszcze jedną zaletę: W razie podejrzenia usterki między regularnymi interwałami kalibracji, również podczas pracy procesu można sprawdzić funkcje przełączania i wartości graniczne poszczególnych przełączników ciśnienia.

Zawory spełniają wysokie wymagania w zakresie bezpieczeństwa i okresu eksploatacji

Zawory oprzyrządowania WIKA, wybrane do kalibracji na miejscu, spełniają wymagania klienta w zakresie bezpieczeństwa i okresu żywotności komponentów procesowych. Górne korpusy modeli IV20 i IVM są wyposażone w trzpień zaworu odporny na wydmuch gazu oraz nieobrotową końcówkę trzpienia z metalowym gniazdem zapewniającym niskie zużycie. Niski moment obrotowy zapewnia płynną i precyzyjną regulację zaworów, nawet przy wysokich ciśnieniach. Oba zawory również dostępne są w wersji zapobiegającej emisjom lotnym, zgodnie z normą ISO 15848-1 i TA-Luft (VDI 2440).

The attachment of instrumentation valves to pressure switches in block-and-bleed version enables in-situ calibration; on the left with valve block and on the right with mono flange.

Przed i po: Miejsca pomiaru przełącznika ciśnienia w konwencjonalnej konstrukcji (ilustracja po lewej) i z zaworami oprzyrządowania WIKA do kalibracji na miejscu (ilustracja po prawej), w tym przypadku z blokiem zaworowym model IV20 i kołnierzem pojedynczym model IVM (po prawej).

 

 

 

 

 

 


Uwaga
Na stronie internetowej WIKA można znaleźć więcej informacji na temat zaworów oprzyrządowania IVM i IV20 oraz przegląd innych zaworów i urządzeń zabezpieczających. Można tam również zapoznać się z rozwiązaniami pomiarowymi WIKA dla przemysłu chemicznego. Do kalibracji przyrządów do pomiaru ciśnienia na miejscu oferujemy również przenośny kalibrator procesowy CPH7000, ręczną pompę testową CPP30 oraz precyzyjny manometr cyfrowy CPG1500.

Ponadto, firma WIKA oferuje zestawy zaworów i przyrządów pomiarowych dostosowane do wymagań klienta. Takie przyrządy w wersji gotowej do montażu („hook-up”) są dostarczane gotowe do pracy i są przetestowane pod kątem szczelności.

Jeżeli mają Państwo pytania, prosimy o zwrócenie się do osoby kontaktowej.

Polecamy również nasze artykuły
Unikanie emisji lotnych poprzez zapobieganie
Rozwiązania typu DBB (ang. Double Block & Bleed) zapewnią odpowiednie bezpieczeństwo
Jak działa jednostka jednokołnierzowa?
Połączenie przyrządu do pomiaru ciśnienia z armaturą przemysłową – gotowe rozwiązaniaPozostaw wiadomość
Informujemy, że administratorem Twoich danych osobowych (w skrócie ADO) jest WIKA Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą we Włocławku (kontakt: Włocławek (87-800) ul. Łęgska 29/35 lub mailowo info@wikapolska.pl). Więcej