Różnicowe przełączniki ciśnienia monitorują systemy filtrów w przemyśle przetwórczym.

Różnicowe przełączniki ciśnienia spełniają centralne zadania w zakresie monitorowania i sterowania. Producent systemów filtrów dla przemysłu procesowego wykorzystuje do tych funkcji przełączniki WIKA model DE z zamontowanym blokiem zaworów. Korzystna decyzja dla tego rozwiązania wynikała z dwóch powodów: z jednej strony jakość technologii pomiarowej, z drugiej bezpośrednie połączenie obu części zespołu pomiarowego poprzez znormalizowane przyłącza.

WIKA produkuje przełącznik ciśnienia różnicowego i odpowiednie bloki zaworów zgodnie z międzynarodową normą IEC 61518. Odpowiednio, zarówno przełączniki, jak i bloki zaworów mają przyłącza ciśnieniowe o rozstawie 54 mm. Montaż jest więc możliwy bez dodatkowych adapterów i węży lub kolanek rurowych. Minimalizuje to liczbę potencjalnych punktów wycieku. Ta właściwość z kolei zwiększa niezawodność procesu, co ma istotne znaczenie w procesach z zastosowaniem krytycznych mediów.

Monitorowanie wszystkich systemów filtracyjnych za pomocą tylko jednego systemu pomiarowego

WIKA measuring assembly of model DE differential pressure switch and a model IV31 3-way valve block

Zespół pomiarowy WIKA z różnicowym przełącznikiem ciśnienia model DE i blokiem zaworów 3-drogowych model IV31: Dzięki znormalizowanym przyłączom obu części systemu (rozstaw 54 mm), liczba potencjalnych punktów wycieku jest zminimalizowana.

W poszukiwaniu odpowiedniego rozwiązania pomiarowego producent systemów filtrów odkrył, że w żadnym wypadku nie jest konieczne łączenie przyrządu pomiarowego i zaworu oprzyrządowania z milimetrową precyzją i bez konieczności stosowania adaptera. Połączenie WIKA daje teraz możliwość monitorowania systemów filtrów za pomocą tylko jednego systemu pomiarowego, w wykonaniu specyficznym dla danego klienta lub przemysłu.

Do monitoringu przypisane są różne funkcje. W przypadku osiągnięcia zdefiniowanej wartości granicznej, przełącznik ciśnienia różnicowego emituje sygnał ostrzegawczy, na przykład: Filtr uległ zatkaniu i konieczne jest podjęcie działań. Przyrząd może również uruchomić automatyczny proces czyszczenia lub przełączyć się na czysty filtr. Z kolei wersja DPDT z dwoma mikroprzełącznikami umożliwia realizację dwóch funkcji jednocześnie – na przykład wysłanie sygnału alarmowego i przełączenie na filtr redundantny. W tym wariancie, alternatywnie, jeden mikroprzełącznik może być również skonfigurowany jako zapasowy dla drugiego mikroprzełącznika.

Różnicowy przełącznik ciśnienia z dwoma zintegrowanymi zaworami nadciśnieniowymi

Różnicowy przełącznik ciśnienia DE wspiera również niezawodność procesu ze względu na swoją konstrukcję. Zintegrowane są w nim dwa zawory nadmiarowe, które zabezpieczają ciśnienie statyczne na membranach. Tym samym chronią element pomiarowy przed uszkodzeniem. Bloki zaworów układu pomiarowego (3-drogowe lub 5-drogowe) podłączone do przełącznika utrzymują w procesie stan szczelności poprzez dwa zawory odcinające, w przypadku konieczności demontażu urządzenia pomiarowego w celu przeprowadzenia prac konserwacyjnych lub ponownej kalibracji. Jednostronnemu nadciśnieniu zapobiega zawór kompensacyjny. Bloki zaworów 5-drogowych oferują również możliwość odpowietrzania obu stron ciśnieniowych.

WIKA oferuje fachowy montaż

Na życzenie klienta WIKA fachowo zmontuje przyrządy pomiarowe, takie jak przełącznik ciśnienia różnicowego i odpowiedni zawór oprzyrządowania. Takie podłączenie przyrządów sprawdzane jest pod względem szczelności i dostarczane w stanie gotowym do instalacji.

Uwaga
Więcej informacji na temat różnicowego przełącznika ciśnienia model DE oraz bloków zaworów 3- i 5-zaworowych (odpowiednio modele IV30 i IV31 oraz modele IV50 i IV51) można znaleźć na stronie internetowej WIKA. Jeżeli mają Państwo pytania, prosimy o zwrócenie się do osoby kontaktowej.

Polecamy również nasze artykuły
Niezawodne monitorowanie filtrów za pomocą manometrów różnicowych
Przemysł farmaceutyczny: Monitorowanie poziomu za pomocą ciśnienia różnicowego
Elektroniczny pomiar ciśnienia różnicowego w monitorowaniu poziomu napełnienia

Więcej informacji na temat zaworów oprzyrządowania można także znaleźć w poniższym materiale wideo:Pozostaw wiadomość
Informujemy, że administratorem Twoich danych osobowych (w skrócie ADO) jest WIKA Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą we Włocławku (kontakt: Włocławek (87-800) ul. Łęgska 29/35 lub mailowo info@wikapolska.pl). Więcej