System pomiarowy DPT-EL umożliwia również monitorowanie poziomu w przemyśle farmaceutycznym

W wielu procesach w przemyśle farmaceutycznym niezawodne monitorowanie poziomu jest nieodzowne. Dostępnych jest wiele rozwiązań pozwalających na realizację tego zadania. Na przykład do kontroli poziomu w przygotowaniu podłoża hodowlanego, producent antybiotyków wybrał elektroniczny system pomiaru ciśnienia różnicowego WIKA z dwoma przetwornikami procesowymi. System działa z dużą dokładnością, a także jest niewrażliwy na temperaturę otoczenia.

Monitorowanie poziomu w przemyśle farmaceutycznym może służyć jako wskaźnik jakości

Podłoża hodowlane mieszane są z kilku substancji. Produkcja takiego roztworu odżywczego dla bakterii stanowi podstawowy etap wstępny produkcji substancji aktywnych i leków. Monitorowanie poziomu podczas procesu zapewnia w przemyśle farmaceutycznym nie tylko informację o aktualnym poziomie w zbiorniku. Służy również jako wskaźnik prawidłowego stosunku mieszania, a tym samym jakości podłoża hodowlanego.

Wspomniany na początku producent antybiotyków początkowo stosował do monitorowania poziomu przetworniki ciśnienia różnicowego. Typowy przyrząd pomiarowy ma dwa przyłącza procesowe ciśnienia P1 i P2. Pomiar poziomu wymaga zmostkowania odpowiedniej odległości pomiędzy punktami pomiarowymi, co wykonuje się z użyciem kapilar.

Kapilary podatne na wahania temperatury otoczenia

Jednak takie połączenie kapilarne jest podatne na wahania temperatury otoczenia, co z kolei może mieć wpływ na dokładność pomiaru. Co też wystąpiło w opisywanym procesie u producenta antybiotyków. Zainstalował przetworniki różnych producentów, ale nie uzyskano poprawy. Żaden przyrząd nie był w stanie skompensować wysokich temperatur otoczenia.

Oczywiście istnieją alternatywne metody pomiaru. Jednak firma farmaceutyczna, ze względów ekonomicznych, zdecydowała się na pomiar ciśnienia różnicowego do monitorowania poziomu. Takie rozwiązanie zapewnia wymaganą dokładność, a jednocześnie inwestycja jest znacznie niższa niż w przypadku innych metod pomiarowych, np. radaru. Przewaga kosztowa dotyczy również monitorowania poziomu za pomocą elektronicznego pomiaru ciśnienia różnicowego, który obecnie gwarantuje wspomnianej firmie farmaceutycznej niezawodne wykrywanie poziomu.

Połączenie elektryczne pomiędzy przyrządem głównym i dodatkowym

System pomiarowy opracowany przez firmę WIKA mający oznaczenie modelu DPT-EL współpracuje z dwoma przetwornikami procesowymi. Przetworniki ustawione są jako przyrząd główny i dodatkowy. Połączenie między nimi składa się z kabla sygnałowego jest więc czysto elektryczne, a co za tym idzie, niewrażliwe na działanie temperatury otoczenia. Przyrząd główny DPT-EL zasila przyrząd dodatkowy. Drugi przetwornik może być również parametryzowany poprzez wyświetlacz przetwornika głównego lub interfejs. Komunikacja zachodzi przez wewnętrzną magistralę.
WIKA oprzyrządowała system pomiarowy, przeznaczony dla klienta z branży farmaceutycznej, dwoma przetwornikami procesowymi model IPT-20. Ze względu na wymogi higieny i bezpieczeństwa, przyrządy pomiarowe musiały być podłączone do procesu za pomocą odpowiedniego separatora membranowego, w tym konkretnym przypadku modelu 990.22 ze sterylnym przyłączem. Taki układ pomiarowy zapewnia dokładność do 0,1 procent zakresu.

Wnioski

Dzięki elektronicznemu pomiarowi ciśnienia różnicowego, monitorowanie poziomu w przemyśle farmaceutycznym uzyskało bardzo dokładne rozwiązanie pomiarowe, które może być elastycznie stosowane. Szczególnie nadaje się do pomiarów poziomu, gdzie przyrządy do pomiaru różnicy ciśnień z kapilarami osiągają swoje granice, tj. w przypadku zmiennych temperatur otoczenia lub większych odległości transmisji ciśnienia. Z kolei w przypadku wysokich ciśnień statycznych i małych ciśnień różnicowych zalecana się konwencjonalny pomiar ciśnienia różnicowego.

Do elektronicznego systemu pomiaru ciśnienia różnicowego DPT-EL dostępne są dwa przetworniki procesowe (model IPT-2x lub CPT-2x), w zależności od wymagań; możliwa jest również kombinacja obu przetworników. W obu przyrządach można także ustawić indywidualnie określony zakres pomiarowy stosując funkcję skalowania.

Electronic differential pressure measuring system for level monitoring in the pharmaceutical industry

Elektroniczny system pomiarowy ciśnienia różnicowego DPT-EL zapewnia zarówno bezpieczne, jak i dokładne monitorowanie poziomu w aplikacjach stosowanych w przemyśle farmaceutycznym. Zastosowane przetworniki procesowe, w połączeniu z separatorami membranowymi do zastosowań sterylnych, połączone są kablem sygnałowym.


Uwaga
Więcej informacji na temat opisanego tu systemu pomiarowego można znaleźć w naszym artykule “Elektroniczny pomiar ciśnienia różnicowego w monitorowaniu poziomu napełnienia”. Na stronie internetowej WIKA można również znaleźć szczegóły techniczne dotyczące systemu DPT-EL i odpowiedniego modelu przetworników procesowych IPT-2x i modelu CPT-2x. Jeżeli mają Państwo pytania, prosimy o zwrócenie się do osoby kontaktowej.

Polecamy również nasze artykuły
Grawimetryczny pomiar poziomu w zbiornikach
Czujniki poziomu – trudny wybór?
Uniwersalny przyrząd do monitorowania ciśnienia w przemyśle farmaceutycznym
System separatorów membranowych z monitorowaniem membrany – także w wersji cyfrowej

Więcej informacji na temat funkcji skalowania przetworników procesowych WIKA można znaleźć w poniższym materiale video:Pozostaw wiadomość
Informujemy, że administratorem Twoich danych osobowych (w skrócie ADO) jest WIKA Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą we Włocławku (kontakt: Włocławek (87-800) ul. Łęgska 29/35 lub mailowo info@wikapolska.pl). Więcej