Monitorowanie filtrów za pomocą manometrów różnicowych

Monitorowanie filtrów jest podstawowym zadaniem manometrów różnicowych. Różnica ciśnień wzrasta, gdy tylko filtr się zatka. W ten sposób przyrządy pomiarowe sygnalizują konieczność czyszczenia lub wymiany filtra. Skuteczność takiego rozwiązania można zilustrować na przykładzie manometrów WIKA z serii DELTA-line podczas uzdatniania wody.

W gospodarce wodnej odwrócona osmoza jest szeroko rozpowszechnionym procesem

Manometr różnicowy i monitoring filtra

Z mikroprzełącznikiem i wskaźnikiem roboczym: Manometr różnicy ciśnień typu DPGS40 umożliwia bezpieczne monitorowanie filtra.

służącym do oddzielania wody od niepożądanych substancji. Odpowiednie instalacje filtracyjne pracują z membranami półprzepuszczalnymi.

Międzynarodowy dostawca rozwiązań do uzdatniania wody pitnej, przemysłowej i ścieków w swoich instalacjach w Niemczech stosuje manometry różnicowe WIKA typu DPGS40 do monitorowania filtrów. Urządzenie mierzy ciśnienie po obu stronach membrany.

W porę podjęta interwencja przy filtrze

Oprócz wskaźnika różnicy ciśnień, manometr posiada zintegrowany mikroprzełącznik. W przypadku osiągnięcia określonej wartości granicznej wysyła on sygnał ostrzegawczy do centrum sterowania. Dzięki temu operator może w odpowiednim czasie zadbać o czyszczenie lub wymianę filtra. Dzięki mechanicznej zasadzie pomiaru, monitorowanie filtra działa niezawodnie nawet w przypadku awarii zasilania.

Ciągłe monitorowanie

Szybka interwencja przy filtrze jest konieczna z dwóch powodów. Po pierwsze: Zapobiega ewentualnemu zanieczyszczeniu wody. Po drugie: Dzięki ciągłemu monitorowaniu filtra operator oszczędza energię. Wynika to stąd, iż im brudniejszy jest filtr, tym ciężej musi pracować pompa, aby uzyskać pożądany przepływ medium.

Zintegrowany wskaźnik ciśnienia roboczego

Klient wybrał manometr DELTA-line do monitorowania filtra z jeszcze innego powodu: ze względu na zintegrowany wskaźnik ciśnienia roboczego. Informacja ta jest ważna dla operatora instalacji, ponieważ umożliwia wyciągnięcie wniosków na temat odpowiedniej wydajności pompy. Gdyby nie rozwiązanie typu “dwa w jednym”, musiałby ustawić dodatkowy punkt pomiarowy, aby uzyskać te informacje.

Dalsze zadania pomiarowe

Oprócz monitorowania filtrów, manometry różnicowe z serii DELTA-line nadają się do zadań związanych z pomiarem poziomu i przepływu. W różnych wersjach pokrywają one szeroki zakres zastosowań. Urządzenia DPGx dostępne są z wyjściem sygnału analogowego i maksymalnie dwoma mikroprzełącznikami. Wszystkie posiadają dopuszczenie ATEX. Dostępny jest również wariant z certyfikatem SIL i dopuszczeniem DNV-GL do zastosowań morskich.


Uwagi
Przegląd wszystkich urządzeń z serii DELTA-line można znaleźć w naszej ulotce. Dalsze informacje techniczne na temat produktów można znaleźć w opisach linii produktów manometrów i manometrów kontaktowych na stronie internetowej WIKA. W przypadku pytań pozostajemy do Państwa dyspozycji.

Przeczytaj także nasz artykuł
Monitorowanie filtrów: decydujący element energooszczędnych pracy.Pozostaw wiadomość
Informujemy, że administratorem Twoich danych osobowych (w skrócie ADO) jest WIKA Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą we Włocławku (kontakt: Włocławek (87-800) ul. Łęgska 29/35 lub mailowo info@wikapolska.pl). Więcej