Konwerter jednostek psi bar

Powszechnie stosowanymi jednostkami pomiaru ciśnienia są np. bar, psi, kg/cm², inHg i MPa. W większości przypadków w danym kraju lub regionie powszechnie stosowana jest jedna z nich. Dlatego często konieczne jest przekształcenie danej wartości ciśnienia na inne jednostki.

Na przykład w amerykańskich kartach katalogowych zwykle wartości ciśnienia podane są w psi. W Niemczech i Europie Zachodniej zwykle stosowaną jednostką jest bar.

Jak przekształcić psi na bary i odwrotnie?
Ile psi to 1 bar? 1 bar = 14,503774 psi
Ile barów to 1 psi? 1 psi = 0,068948 bar

Przekształcanie jest proste dzięki naszemu konwerterowi jednostek, który pozwala na łatwe przekształcenie różnych wartości temperatur i ciśnienia na różne jednostki.

Na całym świecie do mierzonych parametrów ciśnienia stosowanych jest wiele jednostek. Z naszego artykułu „Międzynarodowe jednostki ciśnienia” można się dowiedzieć, gdzie są stosowane jakie jednostki.

Elektroniczne przyrządy pomiarowe ciśnienia (znane także jako czujniki ciśnienia, przetworniki procesowe i przetworniki ciśnienia) firmy WIKA są dostępne dla różnych jednostek ciśnienia, takich jak bar, kPa, MPa, psi.Pozostaw wiadomość