Jednostki bar psi

Jak można rozróżnić zakres pomiaru ciśnienia bezwzględnego i względnego? Występują wyraźne międzynarodowe różnice. Można je wyjaśnić na poniższym przykładzie:

  • Europa: 0 … 10 bar / 0 … 10 bar abs
  • Ameryka: 0 … 150 psig / 150 psia

W Europie tylko zakresy pomiarowe ciśnienia bezwzględnego są oznaczone (skrótem abs na końcu jednostki). W Ameryce typ ciśnienia jest oznaczony zawsze przez zastosowanie innego systemu nazw (g = gauge = ciśnienie względne). Jest to szczególnie mylące, jeżeli w Ameryce jednostka ciśnienia „bar” jest wymagana dla zakresu pomiarowego bezwzględnego lub gdy w Europie konieczne jest urządzenie ciśnienia względnego z jednostką „psi”. Jaka jest więc prawidłowa nomenklatura? W grupie WIKA uzgodniliśmy następującą procedurę: jeżeli jest stosowana jednostka psi dodajemy zgodnie z systemem amerykańskim „g” lub „a”. Przy wszystkich innych jednostkach przestrzegamy standardu europejskiego i tylko zakresy pomiaru bezwzględnego oznaczane są osobno jako „abs”.Pozostaw wiadomość
Informujemy, że administratorem Twoich danych osobowych (w skrócie ADO) jest WIKA Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą we Włocławku (kontakt: Włocławek (87-800) ul. Łęgska 29/35 lub mailowo info@wikapolska.pl). Więcej