Czujnik ciśnienia absolutnego

W większości zastosowań konieczny jest pomiar ciśnienia względnego. W tym celu powszechnie są stosowane czujniki ciśnienia i przetworniki ciśnienia mierzące ciśnienie w odniesieniu do bieżącego ciśnienia otoczenia. Takie czujniki ciśnienia zwykle mają otwór odpowietrzający umożliwiający oddziaływanie ciśnienia otoczenia/manometrycznego na koniec elementu czujnika.

Elektroniczne czujniki ciśnienia zazwyczaj mierzą zmiany ciśnienia poprzez pomiar odkształcenia membrany. Jeśli membrana poddana jest działaniu ciśnienia procesowego z jednej strony i „odpowietrzona” z drugiej (poddana działaniu ciśnienia otoczenia) wówczas odkształcenie jest redukowane przez ciśnienie otoczenia. Dlatego też wynikiem pomiaru jest różnica ciśnienia między zmierzonym ciśnieniem procesowym a bieżącym ciśnieniem otoczenia. Ciśnienie może zmieniać się w zakresie +/- 30 mbar na skutek aktualnych warunków pogodowych, oraz do 200 mbar w związku z położeniem (różnica ciśnień między poziomem morza a wysokością 2 000 m). W zastosowaniach w ciężkich warunkach roboczych (jak na przykład cięcie strumieniem wody) używane są „nieodpowietrzone” lub „uszczelnione” czujniki ciśnienia, tj. czujniki z uszczelnioną fabrycznie obudową.

Do typowych zastosowań należy wysokociśnieniowe zastosowanie w hydraulice ruchomej, lub w podobnych dziedzinach, gdzie zwykle występuje zakres ciśnienia 400 bar lub więcej. Jeżeli w takich przypadkach stosowany jest uszczelniony (lub „nieodpowietrzony”) czujnik ciśnienia w celu zwiększenia niezawodności w niekorzystnych warunkach, powstaje pytanie, jaki ma to wpływ na wynik pomiaru. Ponieważ w warunkach wysokiego ciśnienia zmiany ciśnienia otoczenia/manometrycznego w porównaniu ze zmianami ciśnienia procesowego są niewielkie (jak podano powyżej +/- 230 mbar), nie jest istotna wartość ciśnienia atmosferycznego oraz to, czy obudowa jest zamknięta, czy nie.

P&A_neu_D.idd

Cięcie strumieniem wody

Wpływ ciśnienia otoczenia/manometrycznego na dokładność pomiaru np. strumienia wody nie prowadzi do wystąpienia poważnego błędu pomiaru, gdyż strumień wody osiąga ciśnienie procesowe o wartości do 6 000 bar, a zmienność ciśnienia otoczenia w zakresie +/- 230 mbar nie powoduje znaczącej niedokładności pomiaru (0,23/6,000*100% = 0,00383%). Z powodu dużego ryzyka przenikania wody i zabrudzeń, zaleca się stosowanie w tym przypadku „nieodpowietrzonej” obudowy, aby uniemożliwić wnikanie wody lub brudu przez otwór wentylacyjny. Z tego względu, w takim przypadku (i podobnych) wskazane jest stosowanie nieodpowietrzonego czujnika/manometru ciśnienia względnego.Pozostaw wiadomość
Informujemy, że administratorem Twoich danych osobowych (w skrócie ADO) jest WIKA Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą we Włocławku (kontakt: Włocławek (87-800) ul. Łęgska 29/35 lub mailowo info@wikapolska.pl). Więcej