Paszport techniczny

Podobnie jak w przypadku dowodu tożsamości, wszystkie produkty i urządzenia techniczne używane w jednym z krajów WNP (Wspólnoty Niepodległych Państw): Armenia, Azerbejdżan, Białoruś, Kazachstan, Kirgistan, Mołdawia, Rosja, Tadżykistan, Turkmenistan, Ukraina i Uzbekistan) mają tak zwany „paszport techniczny”. Dlaczego wymagany jest paszport techniczny i co się za nim kryje, wyjaśniono bardziej szczegółowo poniżej.

Wstępny wymóg uzyskania certyfikatu

W przeciwieństwie do EAC lub certyfikatu metrologicznego, paszport techniczny może być wydany bezpośrednio przez producenta produktu. Wcześniejsze audyty i procesy certyfikacji nie są konieczne. Standaryzacja EAC opisuje konieczność wystawienia paszportu technicznego. Technologia pomiarowa, która jest objęta normami EAC, może być stosowana w Euroazjatyckiej Strefie Gospodarczej jedynie w połączeniu z paszportem technicznym. Standardy techniczne pozostałych krajów WNP wymagają również wydania paszportu technicznego dla produktów i urządzeń technicznych. Producent przekazuje paszport techniczny użytkownikowi produktu lub urządzenia. Paszport techniczny towarzyszy powiązanemu produktowi przez cały cykl życia. Naprawy, ponowna kalibracja urządzeń pomiarowych lub prace konserwacyjne mogą być udokumentowane w paszporcie technicznym.

Zawartość paszportu technicznego

Paszport techniczny musi być wydany w języku rosyjskim i zawierać co najmniej następujące informacje:

  • Podstawowe informacje o produkcie (przeznaczenie, numer karty katalogowej, certyfikaty, rejestracje, producent itp.)
  • Specyfikacje produktu i dane techniczne (specyfikacje dokładności dla przyrządów pomiarowych, stopień ochrony IP, waga, wymiary, warunki transportu itp.)
  • Zakres dostawy
  • Numer seryjny, numer TAG
  • Uwagi dotyczące kontroli jakości i standardów produkcji, a także podpis przedstawiciela ds. jakości
  • Czas trwania gwarancji i warunki
  • Dla przyrządów pomiarowych: Przerwa pomiędzy kalibracjami

Każdy paszport techniczny jest unikalny i dlatego musi być wydawany indywidualnie dla każdego artykułu. Paszport techniczny nie jest obowiązkowy w przypadku eksportu produktu technicznego do jednego z krajów WNP, ale jest wymagany (najpóźniej) przy uruchamianiu systemu lub produktu w kraju przeznaczenia.

Uwaga
Potrzebny jest Państwu kompletny pakiet dokumentacji z jednego źródła, składający się z paszportu technicznego, certyfikatów i deklaracji? WIKA ma przyjemność zaoferować taką usługę. Osoba kontaktowa jest do państwa dyspozycji.

 Pozostaw wiadomość
Informujemy, że administratorem Twoich danych osobowych (w skrócie ADO) jest WIKA Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą we Włocławku (kontakt: Włocławek (87-800) ul. Łęgska 29/35 lub mailowo info@wikapolska.pl). Więcej