przegląd -Euroazjatycka Unia Gospodarcza

„….. proszę z EAC.” Powyższe stwierdzenie jest często dodawane, gdy produkt ma być eksportowany do Rosji lub innego kraju WNP (Wspólnoty Niepodległych Państw) – czy to jako pojedyncze urządzenie, czy też zainstalowany w maszynie. Ale czym dokładnie jest EAC i kiedy go potrzebujesz?

Niniejszy wpis na blogu omawia zmianę systemu certyfikacji w Rosji i państwach członkowskich Euroazjatyckiej Strefy Gospodarczej (członkowie od 2017 roku: Rosja, Białoruś, Kazachstan Armenia, Kirgizja) i wymienia dokumenty potrzebne do importu i wprowadzania produktu do obrotu w tym obszarze gospodarczym i w WNP.

Harmonizacja norm

Zanim Rosja, Białoruś i Kazachstan postanowiły w 2010 r. ustanowić wspólną unię celną z jednolitymi normami technicznymi produkcji i produktów, kraje te miały swoje własne, czasami odmienne normy techniczne, których należało przestrzegać przy produkcji towarów. Ich własne jednostki certyfikujące przeprowadzały audyty produkcyjne i potwierdzały zgodność z normami i certyfikatami. Komplikowało to wymianę towarów między krajami. Eksporterzy również mieli trudności – jeśli chcielibyście wyeksportować jeden i ten sam produkt do tych trzech krajów, konieczne były trzy różne certyfikaty.

W 2010 roku Rosja, Białoruś i Kazachstan rozpoczęły pracę nad jednolitym systemem norm, który wszedł w życie w 2014 roku: EAC (= Zgodność Euroazjatycka). Certyfikat EAC zastępuje obecnie wymagane wcześniej certyfikaty importowe GOST-R dla Rosji, GOST-K dla Kazachstanu i BelST dla Białorusi.

Obecnie wszystkie produkty wprowadzane na rynek w ramach Unii Celnej podlegają tym samym przepisom dotyczącym produkcji i badań, których zgodność z wymogami EAC jest weryfikowana. Jest to podobne do zgodności CE w Unii Europejskiej, jednakże certyfikaty EAC mogą być wydawane wyłącznie przez autoryzowane instytuty badawcze, natomiast deklaracja zgodności CE może być wydana przez producenta. Tylko wtedy, gdy produkt jest certyfikowany lub zadeklarowany zgodnie z normami EAC, może być eksportowany do Euroazjatyckiej Strefy Gospodarczej. Ponadto produkt musi być oznaczony logo EAC.

Dalsze dokumenty towarzyszące

Oprócz certyfikatu EAC, który jest potocznie nazywany certyfikatem importowym i jest niezbędny tylko w Euroazjatyckiej Strefie Gospodarczej, do wprowadzania produktów do obrotu w WNP, konieczne są dalsze dokumenty. W poniższej tabeli przedstawiono przegląd wymaganej dokumentacji.

 

Wspólnota
Niepodległych Państw
 KrajCertyfikat EAC  Certyfikat
metrologiczny
Paszport techniczny
Euroazjatycka Unia Gospodarcza
ArmeniaXXX
    BiałoruśXXX
    KazakhstanXXX
    KirgizjaXXX
    RusiaXXX
 Tadżykistan XX
 Turkmenistan XX
 Ukraina XX
 Uzbekistan XX
 Mołdawia XX
 Azerbejdżan XX

 

Uwagi
Większość produktów firmy WIKA może być eksportowana do Euroazjatyckiej Unii Gospodarczej i wprowadzana tam do obrotu. Ponadto, WIKA jest upoważniona do wydawania wszelkich niezbędnych dokumentów towarzyszących oraz do dołączania wymaganych oznaczeń przyrządów. Chcesz eksportować przyrządy pomiarowe i akcesoria do „obszaru EAC” i potrzebujesz kompletnej dokumentacji towarzyszącej z jednego źródła? Chętnie pomożemy. Osoba kontaktowa jest do państwa dyspozycji.

 Pozostaw wiadomość
Informujemy, że administratorem Twoich danych osobowych (w skrócie ADO) jest WIKA Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą we Włocławku (kontakt: Włocławek (87-800) ul. Łęgska 29/35 lub mailowo info@wikapolska.pl). Więcej