Bezpieczeństwo funkcjonalne: SIL-certyfikowane mechaniczne przełączniki

Mechaniczne przełączniki ciśnienia i temperatury wykorzystywane są w zastosowaniach istotnych z punktu widzenia bezpieczeństwa, np. przy monitorowaniu wartości granicznych. Precyzyjność tych przyrządów ma kluczowe znaczenie, ich bezpieczeństwo funkcjonalne musi być odpowiednio potwierdzone. Stosowna gwarancję stanowi spełnienie wymagań dla danego poziomu nienaruszalności bezpieczeństwa (SIL) zgodnie z normą IEC 61508. Przełączniki firmy WIKA otrzymały certyfikat SIL, ponieważ ich niezawodność funkcjonalna została udowodniona.

Przykłady przełączników firmy WIKA, które posiadają certyfikat bezpieczeństwa funkcjonalnego SIL: kompaktowy przełącznik temperaturowy z ognioszczelną obudową Ex d (model TCA; po lewej), przełącznik ciśnieniowy z rurką Bourdona (model BA/BAX; u góry po prawej) i miniaturowy przełącznik ciśnienia (model PXS; u dołu po prawej).

Zagrożenia dla ludzi, środowiska i miejsca pracy, które mogą wynikać z krytycznych procesów, muszą być ograniczone do akceptowalnego minimum. Norma IEC 61508 zawiera wytyczne niezbędne do realizacji tego celu. Wyróżniono w niej kilka poziomów nienaruszalności bezpieczeństwa, od SIL 1 do SIL 4.

Zgodnie z normą, odpowiedzialność za bezpieczeństwo spoczywa w równym stopniu na wytwórcach procesów i na producentach niezbędnych elementów. Dla każdego przyrządu zdefiniowano wartości graniczne wraz z prawdopodobieństwem wystąpienia usterki w konkretnym zastosowaniu istotnym z punktu widzenia bezpieczeństwa. Podano też kryteria kontroli i zapobiegania błędom systemowym.

Kiedy w grupach eksperckich omawiany jest temat „bezpieczeństwa funkcjonalnego” w związku z certyfikatem SIL, dotyczy on głównie systemów elektrycznych. Jednak w zastosowaniach związanych z bezpieczeństwem stosowanych jest również wiele elementów mechanicznych. Zaliczamy do nich przyrządy pomiarowe, które nie wymagają zewnętrznego źródła zasilania, w związku z czym pozostają sprawne w sytuacji awarii zasilania. Przyznany takim elementom certyfikat SIL, wyraźnie świadczy o ich bezpieczeństwie funkcjonalnym. W przypadku części mechanicznych chodzi głównie o odporność na zużycie.

Instalowane indywidualnie: SIL 2, w układzie redundantnym: SIL 3

Certyfikat SIL dla przełączników ciśnieniowych i temperaturowych firmy WIKA został wydany w roku 2019 przez firmę Exida, uznaną na całym świecie firmę testującą. Zgodnie z przeprowadzoną oceną, wspomniane przyrządy, jeśli są montowane indywidualnie, spełniają wymagania dla poziomu SIL 2, lecz osiągają także poziom SIL 3 w układach redundantnych.

Dwie drogi do oceny

Oprócz klasyfikacji, certyfikaty przyznane przełącznikom firmy WIKA potwierdzają dodatkowo spełnienie wymagań dla „Drogi 2H”. Zasadniczo, że certyfikat SIL można uzyskać na dwa sposoby: Droga 1H oznacza, że dane przyrządy lub elementy zostały zaprojektowane i wyprodukowane zgodnie z wymaganiami danego poziomu SIL. Z kolei sposób Droga 2H oznacza, że w procesie oceny wzięto pod uwagę także niezawodność funkcjonalną – tak właśnie było w przypadku przełączników firmy WIKA. Certyfikowany poziom występowania błędów obliczany jest na podstawie danych zebranych podczas użytkowania przyrządu w warunkach polowych, które następnie przesłano do firmy Exida. Ocena bezpieczeństwa funkcjonalnego SIL jest prowadzona na podstawie danych rzeczywistych: Dla każdego przyrządu lub elementu musi być przedstawione udowodnione co najmniej 100 milionów godzin pracy.

Wartości empiryczne w bazie danych

Ocena SIL Drogą 2H odnosi się do wartości empirycznych z użytku w terenie, które przechowywane są w bazie danych firmy Exida. Podlegają uwzględnieniu specyficzne warunki robocze takie jak temperatura czy drgania.

Uwaga
Szczegółowe informacje na temat przełączników posiadających certyfikat SIL – przełączników ciśnienia serii M, B, A, D, PC i PX, oraz przełączników temperatury serii T – można znaleźć na stronie internetowej firmy WIKA. Certyfikaty dostępne są do wglądu w formacie PDF. Jeżeli mają Państwo pytania, prosimy o zwrócenie się do osoby kontaktowejPozostaw wiadomość
Informujemy, że administratorem Twoich danych osobowych (w skrócie ADO) jest WIKA Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą we Włocławku (kontakt: Włocławek (87-800) ul. Łęgska 29/35 lub mailowo info@wikapolska.pl). Więcej