Porównanie przyłącza typu Y

Głównym powodem stosowania czujnika ciśnienia z interfejsem CANopen w porównaniu ze standardowymi czujnikami analogowymi są niskie wymagania co do okablowania oraz wysoka niezawodność transmisji sygnału. Kable danych oraz zasilania magistrali CAN są połączone w pojedynczym ekranowanym kablu CAN i przechodzą od jednego użytkownika magistrali do następnego tzn. magistrala jest w rzeczywistości „łańcuchem” złożonym z użytkowników CAN.

W rezultacie każda magistrala musi być wyposażona w dwa złącza elektryczne – wejście i wyjście. Najczęściej stosowanym złączem do czujników w środowisku przemysłowym jest M12x1. Urządzenie jest podłączone elektrycznie zewnętrznym trójnikiem (patrz rysunek po prawej) lub złączami Y bezpośrednio wbudowanymi w czujnik (patrz rysunek po lewej). Całkowicie zintegrowane z urządzeniem złącze Y ma tę zaletę, że jest bardziej odporne (działanie EMC, odporność na uderzenia i drgania) oraz bardziej zwarte (ogólna długość). Wystarczy porównać dwie wersje czujnika ciśnienia D-20-9 firmy WIKA.

Porównanie wbudowanego złącza Y z zewnętrznym trójnikiem: złącze Y jest wyraźnie mniejsze i bardziej wytrzymałe. Zalecenia dotyczące tego gdzie oraz dlaczego jest stosowana magistrala CAN można znaleźć w artykule technicznym „Czujniki ciśnienia CANopen w stanowiskach testowych oraz w hydraulice ruchomej”. Więcej szczegółowych informacji odnośnie standardu CANopen podano na stronie organizacji CAN w Automatyce (CAN in Automation).  Pozostaw wiadomość
Informujemy, że administratorem Twoich danych osobowych (w skrócie ADO) jest WIKA Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą we Włocławku (kontakt: Włocławek (87-800) ul. Łęgska 29/35 lub mailowo info@wikapolska.pl). Więcej