3-A lub EHDEG

Eksperci szacują, że w branży spożywczej i napojów nawet do 30% czasu poświęcane jest na czyszczenie. Nie dziwi więc, że producenci przykładają dużą wagę do konstrukcji łatwych do czyszczenia (higienicznych). Z tego względu wielu producentów zwraca uwagę na obecność symbolu 3-A lub EHEDG. Co zatem te symbole oznaczają i jak można je porównać?

3-A Sanitary Standards Inc. (3-A SSI) to amerykańska organizacja non-profit, której celem jest poprawa higieny w branży spożywczej, napojów i farmaceutycznej. Ustalane normy mają na celu zapewnienie jakości produktów, w ten sposób chroniąc zdrowie użytkownika końcowego. Te przepisy i certyfikaty są więc uznawane przez wiele krajów i wielu producentów żywności. W certyfikacji elementów higienicznych ocena jest oparta o cechy konstrukcyjne, tak więc np. w rurach należy unikać niewielkich promieni skrętu. Pozwala to zabezpieczyć produkty konsumenckie przed zanieczyszczeniem, upraszcza czyszczenie powierzchni i ułatwia demontaż elementów do czyszczenia.

EHEDG (European Hygienic Equipment Design Group) jest fundacją założoną przez kilka organizacji związanych z branżą spożywczą wspierającą higienę w produkcji i pakowaniu żywności od 1989. Głównym zadaniem EHEDG jest wspieranie higienicznych konstrukcji we wszystkich obszarach produkcji żywności, a tym samym zapewnienie jej bezpieczeństwa. EHEDG certyfikuje elementy higieniczne wyłącznie, jeżeli spełniają one założenia teoretyczne z jednej strony, i przeszły testy praktyczne z drugiej. Certyfikat EHEDG uznawany jest głównie w Europie.

Jako globalny producent technologii pomiarowej oferujemy różnorodne produkty dla branży spożywczej i farmaceutycznej z certyfikatami 3-A i EHEDG. Jak jednak można je porównać?

Chociaż istnieją fundamentalne różnice pomiędzy normami 3-A, a wytycznymi EHEDG, głównym celem obydwu organizacji jest wdrożenie higienicznych praktyk w branży spożywczej i farmaceutycznej. Zarówno 3-A, jak i EHEDG reprezentują wiele organizacji związanych z przemysłem spożywczym mających na celu wspieranie czystości w procesach produkcji i pakowania.

Główne różnice pomiędzy tymi dwoma stowarzyszeniami dotyczą wymagań w zakresie konstrukcji higienicznego wyposażenia. Wynika to z różnej definicji poziomów higieny w każdej z organizacji. Istnieją też rozbieżności w wymaganiach w zakresie certyfikacji. Certyfikacja 3-A wymaga jedynie teoretycznego spełnienia wymagań projektowych, a certyfikacja EHEDG wymaga kontroli konstrukcji zarówno pod względem teoretycznym, jak i praktycznym (poprzez przeprowadzenie standardowego badania higieniczności).

Specyfikacje projektowe norm 3-A są bardzo szczegółowe i opisują np. szczegółowy sposób wykonania załamań i wymagane wykończenie powierzchni. Jeżeli te specyfikacje nie mogą zostać spełnione, certyfikacja 3-A danego produktu nie będzie możliwa. EHEDG z kolei ma bardziej ogólne wymagania i opisuje pożądany skutek. Jeżeli z przyczyn technicznych lub funkcjonalnych spełnienie specyfikacji dotyczących konstrukcji, geometrii i powierzchni nie będzie możliwe, EHEDG (DOC 37 – higieniczna konstrukcja i montaż czujników, część 4.1.3) dopuszcza kompensację możliwości czyszczenia na inne sposoby. Efektywność danej konstrukcji musi zostać udowodniona w próbnym czyszczeniu. Jeżeli test zakończy się pozytywnie, przyrząd pomiarowy uzyska certyfikat EHEDG pomimo odstępstw od założeń projektowych.

Oczywiste jest, że 3-A SSI i EHEDG mają ten sam cel, oraz że współpraca pomiędzy tymi organizacjami ma pozytywny wpływ na poprawę i standaryzację norm i wytycznych w branży spożywczej i farmaceutycznej. Obydwie organizacje już teraz wymieniają się swoimi projektami nowych lub usprawnionych norm w celu ich wzajemnej oceny.

Uwaga
WIKA oferuje szeroki zakres przyrządów pomiarowych w wykonaniu higienicznym z certyfikacją 3-A i EHEDG. Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej firmy WIKA. Razem ustalimy jakie przyrządy pomiarowe będą najlepsze dla danego zastosowania. Odpowiednia osoba kontaktowa pozostaje do Państwa dyspozycji.

 

 

 

 

 Pozostaw wiadomość
Informujemy, że administratorem Twoich danych osobowych (w skrócie ADO) jest WIKA Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą we Włocławku (kontakt: Włocławek (87-800) ul. Łęgska 29/35 lub mailowo info@wikapolska.pl). Więcej