wodór i czujnik ciśnienia

 

Gdy czujniki ciśnienia wchodzą w kontakt z wodorem, skutkuje to zwykle dodatkowymi trudnościami. Niestety, w swojej pracy często mam do czynienia z klientami, którzy nie zdają sobie z tego sprawy przed rozpoczęciem użytkowania. Dlatego często nawet nie wspominają, że medium zawiera wodór, a dowiadujemy się o tym dopiero po otrzymaniu reklamacji. Ale dlaczego w ogóle reklamacja się pojawia? Dlaczego wodór jest tak krytycznym czynnikiem dla czujników ciśnienia?

Ogólna zasada jest taka, że wiele metali po narażeniu na działanie wodoru staje się krucha. Atomy wodoru przenikające do sieci krystalicznej metalu zmieniają wytrzymałość materiału. W najgorszym przypadku skutkuje to pęknięciem. Ujmując rzecz prosto, czujnik zaczyna przeciekać lub ulega całkowitemu zniszczeniu.

W przypadku czujników ciśnienia kluczową rolę odgrywają cienkie membrany służące do dokonywania pomiaru. Wodór atomowy może nie tylko przeniknąć przez metal, ale też przez membranę. Może to mieć następujące następstwa: w przypadku stosowania efektu piezorezystancyjnego krytyczne znaczenie ma to, czy wodór reaguje z wewnętrznym medium transmisyjnym, lub czy się tam zbiera. Początkowo powoduje to tylko zafałszowanie wyników pomiarów, ale w niektórych przypadkach może doprowadzić do całkowitego zniszczenia czujnika. Dodatek wodoru zmienia również charakterystykę struktur rezystancyjnych mostka pomiarowego w czujnikach cienkowarstwowych. Proces ten jest odwracalny, ale prowadzi przynajmniej do tymczasowego rozstrojenia mostka, co skutkuje przekłamaniem sygnału pomiarowego.

Jednakże efekty opisane powyżej zachodzą w różnych materiałach w różny sposób. Oznacza to, że wpływ wodoru można znacznie obniżyć dobierając odpowiednie materiały.

Uwaga
Do zastosowań z wodorem jako medium nasza odpowiednia osoba kontaktowa pomoże dobrać optymalne rozwiązanie.Pozostaw wiadomość
Informujemy, że administratorem Twoich danych osobowych (w skrócie ADO) jest WIKA Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą we Włocławku (kontakt: Włocławek (87-800) ul. Łęgska 29/35 lub mailowo info@wikapolska.pl). Więcej