Przeciążenie

Często spotykam się z pytaniami dotyczącymi zachowania czujników ciśnienia poza zakresem pomiarowym, tzn. w obszarze przeciążenia i tego, co się dzieje, jeżeli zostanie przekroczona wartość progowa przeciążenia czujnika. Jest to następująco opisane jest w książce „Electronic pressure measurement” („Elektroniczny pomiar ciśnienia”):

„Ciśnienie w zakresie przeciążenia nie powoduje żadnego stałego uszkodzenia czujnika, natomiast mogą zostać przekroczone progi błędu pomiaru określone w karcie katalogowej. Jedynie wartości ciśnienia powyżej wartości progowej przeciążenia, tzn. w zakresie niszczącym, mogą prowadzić do nieodwracalnego uszkodzenia przyrządu pomiarowego. Nie ma znaczenia, czy takie ciśnienie występuje stale, czy też tylko przez krótki okres. Po przekroczeniu podanego ciśnienia niszczącego można się spodziewać całkowitego zniszczenia części narażonych na działanie ciśnienia oraz nagłego uwolnienia medium pod ciśnieniem. Dlatego należy unikać możliwości wystąpienia takich warunków roboczych poprzez odpowiednie projektowanie przyrządów. „

Bezpieczeństwo nadciśnieniowe oraz ciśnienie niszczące czujników ciśnienia podane są w kartach katalogowych firmy WIKA.

Źródło: Eugen Gaßmann i Anna Gries: Electronic Pressure Measurement – Basics, applications and instrument selection; Süddeutscher Verlag onpact GmbH; Munich 2009 (Tom 323 serii “Die Bibliothek der Technik” (biblioteka technologii).Pozostaw wiadomość
Informujemy, że administratorem Twoich danych osobowych (w skrócie ADO) jest WIKA Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą we Włocławku (kontakt: Włocławek (87-800) ul. Łęgska 29/35 lub mailowo info@wikapolska.pl). Więcej