Test ciśnienia hydrostatycznego za pomocą cyfrowego manometru

Test ciśnienia hydrostatycznego jest stosowany jako dowód wytrzymałości i szczelności zbiorników i rurociągów, w których przechowywane są ciecze i gazy. Procedura i dokumentacja takiego testu może być bardziej efektywna dzięki zastosowaniu cyfrowych manometrów. Jest to szczególnie ważne, gdy przyrządy posiadają bezprzewodowy interfejs do transmisji danych, np. Bluetooth®.

KSR KUEBLER, „Centrum Doskonałości” (CoE) Grupy WIKA w zakresie pomiaru poziomu, produkuje między innymi wskaźniki poziomu Bypass i komory zewnętrzne. Ich komory poziomu, jak również pływaki wskaźników poziomu są komponentami ciśnieniowymi. W związku z tym muszą one zostać poddane hydrostatycznemu testowi ciśnieniowemu. Test jest pozytywny, jeśli w określonym czasie wykonywania testu nie nastąpi utrata ciśnienia. Stanowi to stałą część testu akceptacyjnego, a powiązany protokół służy również jako dowód bezpieczeństwa operacyjnego.

Biorąc pod uwagę dużą dzienną ilość, pomiar poziomu CoE musi uwzględniać znaczną ilość czasu na test ciśnienia hydrostatycznego. Każdy element testowy jest poddawany stałemu ciśnieniu specyficznemu dla danego komponentu przez 15 i 30 minut. Medium testowym jest woda.

Testy ciśnienia hydrostatycznego w produkcji wymagają sprzętu mobilnego

Test ciśnienia hydrostatycznego odbywa się na elastycznych liniach produkcyjnych jako ostatni etap produkcji. Dlatego też wymaga on mobilnego sprzętu składającego się z jednostki generującej ciśnienie testowe oraz przyrządu pomiarowego. W przeszłości CoE musiało przeprowadzać test ciśnienia hydrostatycznego za pomocą pięciu manometrów z różnymi przyrostami ciśnienia na konfigurację testową, aby pokryć wszystkie wymagane zakresy skali. Następnie zastosowano model CPH6200 firmy WIKA z zewnętrznym czujnikiem referencyjnym, co znacznie usprawniło proces testowania i uczyniło go bezpieczniejszym. Urządzenie ręczne miało wyższą dokładność i ułatwiło dokumentację dzięki transmisji danych do urządzenia końcowego za pośrednictwem interfejsu USB. Dodatkowo, wysiłek związany z ponowną kalibracją został zredukowany do zaledwie jednego przyrządu referencyjnego.

Wyświetlacz cyfrowego manometru jest czytelny

Niemniej jednak CoE dążyło do zwiększenia wydajności i dalszego ograniczania czynności wykonywanych ręcznie. Konsekwencją tego była zmiana z ręcznego na cyfrowy manometr model CPG1200 firmy WIKA. Przyrząd testowy jest teraz zainstalowany na stałe na jednostce generującej ciśnienie. Posiada duży wyświetlacz z podświetleniem, który zapewnia dobrą czytelność nawet w słabych warunkach oświetleniowych. Dzięki wyświetlaczowi wartości pomiarowej z dwoma do trzech cyfr dziesiętnych, personel obsługujący może również rozpoznać na pierwszy rzut oka, czy ciśnienie testowe pozostaje stałe, czy też spadek ciśnienia wskazuje na wyciek.

Jeśli do testu ciśnieniowego wymagana jest większa dokładność niż 0,25% FS, dostępny jest precyzyjny przyrząd CPG1500 z dokładnością do 0,025% FS i wyświetlaczem z maksymalnie czterema cyframi dziesiętnymi. Zarówno CPG1200, jak i CPG1500 mogą również mierzyć temperaturę. Znajomość profilu temperatury i jej możliwego wpływu na pomiar ciśnienia jest szczególnie ważna dla uzyskania wiarygodnych wyników testów w dłuższym okresie czasu.

Optymalna dokumentacja dzięki bezprzewodowej transmisji danych

Kluczową zaletą oprzyrządowania z cyfrowymi manometrami WIKA jest jednak zoptymalizowana dokumentacja. Przyrządy są wyposażone w wydajny rejestrator danych i interfejs Bluetooth®. Zapewniają one dokumentację sekwencji testowej bez przerw – zarówno numerycznie, jak i graficznie. Korzystając z oprogramowania WIKA-Cal, wszystkie dane mogą być natychmiast przesyłane bezprzewodowo do notebooka w celu dalszego przetwarzania w raporcie z testu.

Uwaga
Na stronie internetowej WIKA można znaleźć szczegóły techniczne dotyczące cyfrowego manometru model CPG1200 i precyzyjnego cyfrowego manometru model CPG1500, które można również zamówić w naszym sklepie internetowym. Na stronie internetowej znajdują się również dalsze informacje na temat testów ciśnieniowych. W razie jakichkolwiek pytań, osoba kontaktowa z przyjemnością udzieli Państwu odpowiedzi.

Polecamy również nasze artykuły
Zalety kalibracji na miejscu na przykładzie przełączników ciśnienia
Monitorowanie ciśnienia w zbiornikach mobilnych w procesach farmaceutycznych
Dlaczego kalibracja przyrządów do pomiaru siły jest ważnaPozostaw wiadomość
Informujemy, że administratorem Twoich danych osobowych (w skrócie ADO) jest WIKA Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą we Włocławku (kontakt: Włocławek (87-800) ul. Łęgska 29/35 lub mailowo info@wikapolska.pl). Więcej