Przetworniki ciśnienia z EtherCAT® przenoszą cyfryzację przemysłu półprzewodnikowego na poziom przetwornika.

Przetworniki ciśnienia z EtherCAT® jako protokołem komunikacyjnym kontynuują cyfryzację przemysłu półprzewodnikowego na poziomie przetwornika. W przyszłości w każdym zakładzie produkcyjnym w takie przetworniki będą wyposażone dziesiątki miejsc pomiaru ciśnienia. Środowisko instalacyjne jest zazwyczaj bardzo ciasne. Dużym wyzwaniem jest zatem dostępność odpowiednio kompaktowych przetworników ciśnienia z EtherCAT®. WIKA opracowała taki model.

Cyfryzacja jest jednym z megatrendów, który wpływa na wszystkie obszary naszego społeczeństwa i będzie powodował głębokie zmiany na przestrzeni lat. Dzięki temu firmy przemysłowe łączą coraz więcej systemów, instrumentów i procesów. Przemysł półprzewodnikowy jest przedmiotem podwójnego zainteresowania: Dostarcza kluczowe produkty podstawowe dla cyfryzacji i dlatego od lat odnotowuje znaczny wzrost. To z kolei oznacza, że producenci wprowadzają coraz bardziej złożone procesy produkcyjne, aby zaspokoić rosnący popyt.

Redundancja kabli zwiększa niezawodność procesową

Aby poprawić kontrolę nad poszczególnymi procesami, firmy muszą coraz ściślej łączyć swoje procesy i zwiększać ich przejrzystość w oparciu o duże ilości danych. Decydującą rolę odgrywa w tym procesie łączność. Przemysł półprzewodników opiera się głównie na protokole sieciowym EtherCAT® (CAT = „Control Automation Technology”). Protokół od dawna jest zintegrowany z większymi systemami oprzyrządowania i kontroli. Protokół EtherCAT® działa z redundancją kabli co zwiększa niezawodność procesową Funkcje hot-connect i hot-swap umożliwiają również prace konserwacyjne i wymianę przyrządów podczas pracy w sieci EtherCAT®.

Nowy przetwornik ciśnienia z EtherCAT® oparty na najmniejszym czujniku tego typu

Pressure transducers with EtherCAT® from WIKA are extremely compact.

Przetwornik ciśnienia UHP z EtherCAT® firmy WIKA: WUD-20-E, WUD-25-E i WUD-26-E (od lewej do prawej) pasują do standardowego wymiaru siatki 28,5 mm.

Producenci coraz częściej przenoszą interfejs cyfrowy na poziom przetwornika. Wynika to z faktu, że można go również wykorzystać do integracji małych urządzeń z systemami sterowania, takimi jak przetworniki ciśnienia. Ten typ czujnika jest odpowiedzialny za pomiar ciśnienia w zastosowaniach związanych z gazami o wysokiej czystości. Przestrzeń instalacyjna dostępna dla przyrządów pomiarowych jest ograniczona, więc kluczowym kryterium jest kompaktowość. W związku z tym firma WIKA rozwinęła istniejący przetwornik ciśnienia WUD-2x, najmniejszy czujnik tego typu na rynku, w celu integracji z siecią EtherCAT®.
Nowy model przyrządu o oznaczeniach WUD-20-E, WUD-25-E i WUD-26-E (w zależności od przyłącza procesowego) nie ma ograniczeń pod względem kompaktowości pomimo, że ma cyfrowy interfejs z dwoma portami RJ45. Pasuje do standardowego wymiaru siatki 28,5 mm (1 1/8″). Jako pierwszy przetwornik ciśnienia z EtherCAT® ten wysoce precyzyjny i odporny na zakłócenia elektromagnetyczne czujnik współpracuje z SDP 5003.2080 („Special Device Profile”). Oprócz wartości ciśnienia, może również wysyłać informacje o przyrządzie, takie jak temperatura elektroniki, czas pracy, diagnostyka i stany błędów.

Wpływ na zmniejszenie przestojów

Takie dane sprawiają, że sekwencje procesów są bardziej przejrzyste, a ich kontrola bardziej precyzyjna. Analiza danych zapewnia firmom ciągły przegląd stanu systemu i przyrządów („monitorowanie stanu”), dzięki czemu mogą interweniować w razie potrzeby. Zatem, zdigitalizowane lokalizacje pomiarowe pomagają ograniczyć przestoje.

Uwaga

Więcej informacji na temat przetworników ciśnienia z EtherCAT® WUD-20-E, WUD-25-E i WUD-26-E można znaleźć na stronie internetowej firmy WIKA. Można tam również znaleźć dodatkowe rozwiązania pomiarowe dla przemysłu półprzewodnikowego. Ponadto więcej informacji na temat firmy WIKA jako partnera w zakresie cyfryzacji można znaleźć na mikrostronie IIoT Solutions. Jeżeli mają Państwo pytania, prosimy o zwrócenie się do osoby kontaktowej.

Polecamy również nasze artykuły
Jaki jest wiodący typ ochrony przeciwwybuchowej dla przetworników ciśnienia UHP?
Ochrona przeciwwybuchowa dla przetworników ciśnienia UHPPozostaw wiadomość
Informujemy, że administratorem Twoich danych osobowych (w skrócie ADO) jest WIKA Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą we Włocławku (kontakt: Włocławek (87-800) ul. Łęgska 29/35 lub mailowo info@wikapolska.pl). Więcej