Przetwornik ciśnienia

Producenci czujników ciśnienia używają wielu różnych terminów w odniesieniu do różnych konstrukcji przyrządów pomiarowych, np. czujnik ciśnienia, przetwornik ciśnienia itp.

W firmie WIKA termin “przetwornik ciśnienia” odnosi się do czujnika ciśnienia wyposażonego w standaryzowane interfejsy mechaniczne i elektryczne oraz standaryzowany sygnał wyjściowy.

Zasada działania przetwornika ciśnienia jest następująca:

Ciśnienie mierzonego medium jest kierowane przez standardowe przyłącze procesowe i oddziałuje na wewnętrzny element czujnika ciśnienia. Wewnętrzne elementy elektroniczne przetwarzają surowy sygnał z czujnika na przefiltrowany, wzmocniony standaryzowany sygnał z kompensacją temperaturową, np. sygnał 4 … 20 mA. Taki sygnał wyjściowy przesyłany jest przez standaryzowane złącze lub kabel do urządzenia, którego zadaniem jest jego przetwarzanie.

Więcej informacji na temat przetwornika ciśnienia A-10 do ogólnych zastosowań przemysłowych.Pozostaw wiadomość
Informujemy, że administratorem Twoich danych osobowych (w skrócie ADO) jest WIKA Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą we Włocławku (kontakt: Włocławek (87-800) ul. Łęgska 29/35 lub mailowo info@wikapolska.pl). Więcej