Klasyfikacja SIL

Dane dotyczące bezpieczeństwa dla zastosowań SIL dla przetwornika ciśnienia IS-20 z ochroną przed zapłonem typu ia (iskrobezpieczny) i aprobatą ATEX, określono i podsumowano w dodatkowej instrukcji pt. „dane dotyczące bezpieczeństwa”.

Obejmują one PFDa (prawdopodobieństwo awarii przy żądaniu usługi), HFT (odporność na uszkodzenia sprzętu) oraz SSF (udział uszkodzeń bezpiecznych).

Pracownikom przemysłu przetwórczego  potrzebne są takie informacje do oceny SIL (poziomu nienaruszalności bezpieczeństwa) całej instalacji. Jeżeli chodzi o branżę konstrukcji maszyn, w celu umożliwienia określenia PL (poziomu zapewnienia bezpieczeństwa) podawane są wartości MTTFd (prawdopodobieństwo wystąpienia niebezpiecznej awarii ).Pozostaw wiadomość
Informujemy, że administratorem Twoich danych osobowych (w skrócie ADO) jest WIKA Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą we Włocławku (kontakt: Włocławek (87-800) ul. Łęgska 29/35 lub mailowo info@wikapolska.pl). Więcej