Manometr lub czujnik ciśnienia

W ciągu ostatnich lat stała się możliwa coraz większa automatyzacja procesów produkcji i uzyskanie dzięki temu w niektórych przypadkach istotnego obniżenia kosztów. Powstaje w związku z tym pytanie: czy nadal ma sens stosowanie mechanicznych przyrządów pomiaru ciśnienia?

Odpowiedź na to pytanie jest oczywista i prosta: tak. Zarówno elektroniczne czujniki ciśnienia jak i mechaniczne manometry mają właściwości, które mogą być pożądane w danym zastosowaniu. W tabeli poniżej przedstawiono poszczególne korzyści. Do największych zalet mechanicznych manometrów należy prosty montaż oraz czytelny odczyt zmierzonej wartości.

Elektroniczny przetwornik ciśnienia może być także wyposażony w wyświetlacz na miejscu zastosowania, który zapewnia czytelny odczyt nawet w ciemności, lecz manometr oferuje lepszą widoczność z dalszej odległości przy dużej podziałce oraz w świetle dziennym. Ze względu na swoją wytrzymałą mechanikę, w pewnych zastosowaniach obowiązkowe jest stosowanie manometrów mechanicznych (np. w zbiornikach z gorącą wodą). Manometry są często łączone z oddzielnym elektronicznym czujnikiem ciśnienia.

Takie podejście łączy zalety obu systemów: pomiar ciśnienia na lokalnym wyświetlaczu bez zasilania elektrycznego oraz dostępność zmierzonej wartości dla sterownika logicznego PLC. Dla użytkowników, którzy dysponują jedynie jednym przyłączem ciśnieniowym dostępne są także manometry z wbudowanym czujnikiem elektronicznym.Pozostaw wiadomość
Informujemy, że administratorem Twoich danych osobowych (w skrócie ADO) jest WIKA Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą we Włocławku (kontakt: Włocławek (87-800) ul. Łęgska 29/35 lub mailowo info@wikapolska.pl). Więcej