Pomiar wilgotności SF6 w rozdzielnicach

Pomiar wilgotności w rozdzielnicach izolowanych SF6 jest niezwykle ważny. Z tego względu firma WIKA usprawniła wydajność GDHT-20 – czujnika dedykowanego dla tej gałęzi przemysłu. Dotychczas wykorzystywano go do mierzenia gęstości, ciśnienia i temperatury gazu, teraz jest też w stanie wskazać punkt rosy lub szronu z dokładnością ±2 K.

Wilgotność, tak jak gęstość, to parametr kluczowy przy ocenianiu stanu gazu SF6 będącego w użytku. Czujnik GDHT-20 monitoruje jej zawartość w gazie w sposób ciągły. Informacje z monitoringu online stają się podstawą do analizy przyszłych trendów. Im precyzyjniejszy pomiar – zarówno gęstości jak i wilgotności – tym dokładniejsza analiza.

Konserwacja predykcyjna jako alternatywa konserwacji w regularnych odstępach

The GDHT-20 now measures with higher accuracy

Czujnik GDHT-20 to przyrząd z gatunku wszystko-w-jednym umożlwiający monitorowanie online rozdzielnic izolowanych SF6. Działa w oparciu o trzy czujniki temperatury (czerwone), czujnik ciśnienia (niebieski) i czujnik wilgotności (żółty).

Analiza pozwala operatorowi stwierdzić, kiedy SF6 osiągnie stan krytyczny i kiedy podjąć kroki mające temu zaradzić. W efekcie prace konserwacyjne i związane z gazem zostają podjęte dopiero wtedy, gdy faktycznie są potrzebne. Konserwacja predykcyjna zastępuje odgórnie planowane konserwacje w regularnych odstępach czasu, które dotychczas były niezbędne, aby uniknąć zagrożeń dla środowiska i bezpieczeństwa.

Jednym z takich zagrożeń jest zbyt duża wilgotność w komorze gazowej. W starszych zakładach wilgotność wzrasta głównie z powodu przenikania przez materiał uszczelniania. W nowszych zakładach jest to zazwyczaj konsekwencja niekompletnego opróżnienia zbiornika przed pierwszym wypełnieniem SF6 – wobec czego na metalowych powierzchniach lub materiałach izolacyjnych mogła pozostać część wilgoci, która osiadła tam podczas montażu.

Zbyt duże nagromadzenie wilgoci powoduje korozję, co z kolei może uszkodzić wewnętrzne komponenty i skrócić okres eksploatacji sprzętu. Jeśli takie substancje wydostaną się na zewnątrz, istnieje dodatkowe zagrożenie dla zdrowia ludzi.

Parametry pomiaru wilgotności SF6

Pomiar wilgotności SF6 jest więc nieodzowny. W większości przypadków jako parametru używa się punktu rosy lub szronu. Jest to temperatura, w której rozpoczyna się kondensacja wilgotności z powietrza. W przypadku SF6, atmosferyczny punkt rosy wyszczególniony w IEC 60376 wynosi -36 °C.

Jeśli zaś chodzi o pomiar wilgotności w oparciu o punkt szronu, dokładność GDHT-20, wynosząca ±2 K, została potwierdzona przy użyciu uznanego międzynarodowego wzorca. Przyrząd pomiarowy może być jednak skonfigurowany także w oparciu o inne parametry (punkt rosy, ppmv, ppmw i wilgotność względną). Nowa wersja czujnika charakteryzuje się większą elastycznością zastosowań. GDHT-20 teraz nadaje się też do monitorowania gęstości alternatywnych gazów izolacyjnych: N2, CF4, O2, CO2 i 3MTM NovecTM 4710.

Uwaga
Dodatkowe informacje na temat czujnika GDHT-20 można znaleźć na stronie internetowej firmy WIKA. Jeżeli mają Państwo pytania, prosimy o zwrócenie się do osoby kontaktowej

Polecamy również nasz artykuł
Odpowiedzialne postępowanie z heksafluorkiem siarki

Więcej informacji na temat gazu SF6 można znaleźć także w następującym filmie wideo:Pozostaw wiadomość
Informujemy, że administratorem Twoich danych osobowych (w skrócie ADO) jest WIKA Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą we Włocławku (kontakt: Włocławek (87-800) ul. Łęgska 29/35 lub mailowo info@wikapolska.pl). Więcej