SF6

Heksafluorek siarki (SF6) jest gazem, który najsilniej wpływa na efekt cieplarniany. Ma on ok. 23 000 razy większy wpływ na ten efekt niż CO2 i pozostaje w atmosferze.

grupy klientów sf6

Źródło: Federalny Urząd Statystyczny: Badanie dotyczące niektórych materiałów wpływających na klimat “heksafluorku siarki” (SF6), Wiesbaden, 2015

 

Ze względu na swoje szczególne właściwości, gaz SF6 jest stosowany w wielu gałęziach przemysłu. Z drugiej jednak strony, gaz ten ma wysoce szkodliwy wpływ na klimat. Z tego powodu w 2007 roku w wielu obszarach zastosowań użycie gazy SF6 zostało zabronione np. w oknach dźwiękoszczelnych, butach sportowych oraz oponach samochodów.

Do tej pory nie udało się jednak znaleźć odpowiednich alternatyw w szeregu innych aplikacjach przemysłowych. Głównym obszarem zastosowania heksafluorku siarki jest elektroenergetyka. W rozdzielnicach izolowanych gazem służy on jako medium izolacji oraz gasi łuki elektryczne powstające podczas przełączania.

 

Przepisy Unii Europejskiej

Aby zminimalizować wpływ SF6 i innych fluorowanych gazów cieplarnianych na nasz klimat, w 2006 Parlament Europejski przyjął rozporządzenie dotyczące tego rodzaju gazów. Od roku 2015 obowiązuje przeredagowane rozporządzenie UE 517/2014 w sprawie fluorowanych gazów cieplarnianych (potocznie zwane rozporządzeniem w sprawie F-gazów). Aby zwiększyć odpowiedzialność podczas pracy z SF6 oraz zredukować emisje wynikające z nieostrożności, Artykuł 10 rozporządzenia w sprawie F-gazów podaje wymagany zakres obowiązkowego szkolenia dla osób pracujących przy obsłudze urządzeń wypełnionych gazem SF6.

Szkolenie i certyfikacja

Osoby, które pracują z heksafluorkiem siarki (SF6) muszą teraz przechodzić odpowiednie szkolenia i certyfikacje. Obejmuje to w szczególności takie czynności, jak:

 

  • Instalacja, serwisowanie, konserwacja, naprawa i wyłączanie rozdzielnic elektrycznych izolowanych gazem
  • Przeprowadzanie badań szczelności instalacji objętych rozporządzeniem w sprawie F-gazów
  • Odzyskiwanie SF6

Szkolenie ma na celu podniesienie świadomości dotyczącej wpływu gazu na klimat, zapewnienie odpowiedzialności działania personelu podczas pracy z silnymi gazami cieplarnianymi oraz niedopuszczenie do emisji spowodowanych nieprawidłowym postępowaniem. Szkolenie i certyfikacja odbywają się zgodnie z rozporządzeniami WE 842/2006, WE 305/2008 oraz rozporządzeniem w sprawie ochrony klimatu przed substancjami chemicznymi. 

Uwaga
Firma WIKA posiada obecnie dwóch certyfikowanych instruktorów przekazujących swoją wiedzę w celach praktycznych i egzaminacyjnych. Certyfikacja SF6 przeprowadzana jest w centrum szkoleniowym w mieście Klingenberg nad Menem. WIKA jest jedną z uznanych niemieckich jednostek badawczych oraz oferuje standardowe szkolenia wraz z egzaminami końcowymi. Więcej informacji można znaleźć na stronie firmy WIKA w części szkoleniowej Usługi – SF6.Pozostaw wiadomość
Informujemy, że administratorem Twoich danych osobowych (w skrócie ADO) jest WIKA Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą we Włocławku (kontakt: Włocławek (87-800) ul. Łęgska 29/35 lub mailowo info@wikapolska.pl). Więcej