Oznaczenie poziomu wody

Hydrostatyczne czujniki ciśnienia są coraz powszechniej używane do ciągłego pomiaru poziomu dzięki prostemu zastosowaniu, szybkiemu montażowi oraz uruchomieniu. Na czym jednak polega hydrostatyczny pomiar poziomu, czym jest ciśnienie hydrostatyczne oraz jak niezawodnie mierzyć poziom stosując tę zasadę pomiaru?

Czujniki poziomu działające na zasadzie hydrostatycznego pomiaru ciśnienia mierzą poziom lub wysokość napełnienia naczynia zgodnie z poniższą zasadą: Ciecz wytwarza, przez ciężar właściwy i siłę ciężkości, siłę nacisku rosnącą wraz z wysokością napełnienia. Podana siła nacisku, wzrastająca proporcjonalnie do wysokości napełnienia, nazywana jest słupem cieczy.

Tak więc hydrostatyczny czujnik ciśnienia, np. zanurzalny przetwornik ciśnienia LH-20, podaje jako ciśnienie hydrostatyczne zależną od wysokości siłę nacisku słupa cieczy. Na podstawie zmierzonego ciśnienia hydrostatycznego oraz gęstości produktu można obliczyć wysokość napełnienia naczynia.

Hydrostatyczny pomiar poziomu jest bardzo powszechnie stosowany od wielu lat w ok. 40% zastosowań (Źródło: What’s driving the process level measurement & inventory tank gauging markets, 2011 by VDC Research Group, Inc.) i jest najczęściej stosowaną metodą elektronicznego pomiaru poziomu. Jednak przede wszystkim jest to metoda niezawodna oraz zapewniająca bardzo niskie koszty instalacji. Hydrostatyczny pomiar poziomu uznany jest więc przez użytkowników za prosty i solidny.Pozostaw wiadomość

Informujemy, że administratorem Twoich danych osobowych (w skrócie ADO) jest WIKA Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą we Włocławku (kontakt: Włocławek (87-800) ul. Łęgska 29/35 lub mailowo info@wikapolska.pl). Więcej