pomiar poziomu

Ogromny wybór dostępnych czujników poziomu może być przytłaczający. Czujnik poziomu do wykrywania wartości granicznych lub pomiaru ciągłego można zamówić w różnorodnych wersjach, zależnie od zastosowanych technologii i konstrukcji. Jak jednak wybrać odpowiedni czujnik do danego zastosowania?

Podczas wyboru czujnika poziomu najważniejszym kryterium jest wyjściowy sygnał elektryczny. Do monitorowania wartości granicznych poziomu w zbiorniku – np. praca na sucho (pusty) i przepełniony (pełny) – najlepszy będzie przełącznik poziomu. Jeżeli natomiast konieczne jest dokładne monitorowanie zawartości zbiornika (np. poziom napełnienia 0 … 100%), konieczny będzie przyrząd do pomiaru ciągłego (= czujnik poziomu).

W poszukiwaniu możliwie najbardziej ekonomicznych rozwiązań rozróżnienie pomiędzy czujnikiem, a przełącznikiem poziomu automatycznie pozwala wykluczyć wiele technologii. Chociaż czujnik poziomu wraz z odpowiednimi podzespołami elektronicznymi może przesyłać zarówno sygnały analogowe, jak i przełączające, w przypadku konieczności pomiaru wyłącznie wartości granicznych „czysty” przełącznik poziomu zawsze będzie tańszym rozwiązaniem.

Dobór najlepszej technologii pomiarowej

Czujnik poziomu

Pomiar ciągły za pomocą pływaka

 

Czujniki poziomu najczęściej generują analogowe sygnały wyjściowe, np. 4 … 20 mA lub 0 … 10 V, które umożliwiają dokładny pomiar poziomu i jego zmian. Czujniki mogą być oparte na różnorodnych technologiach pomiarowych, takich jak technologia magnetostrykcyjna, kontaktronowa, hydrostatyczna, ultradźwiękowa, radarowa i innych – wybór jest różny w zależności od producenta.

czujnik poziomu

Pomiar ciągły za pomocą optoelektronicznego przełącznika poziomu

 

Przełączniki poziomu w tradycyjnej konstrukcji z pływakiem składają się z przełącznika mechanicznego lub, w wersji elektronicznej, wyjścia tranzystorowego PNP lub NPN. W przypadku przełączników również dostępne jest wiele technologii pomiarowych – kontaktronowa, optoelektroniczna, przewodnościowa, wibronowa i inne.

Każda z tych technologii ma swoje wady i zalety, a także określone ograniczenia zależne od zastosowania – np. przewodność, przenikalność dielektryczna, gęstość, zanieczyszczenie, kolor, ciśnienie itd. Decyzja co do najodpowiedniejszej technologii do danego zastosowania może zostać podjęta dopiero po dokładnej ocenie i często ostatecznym przetestowaniu w samej instalacji w rzeczywistych warunkach roboczych.

Uwaga
WIKA oferuje szeroki wybór przyrządów pomiarowych. Więcej informacji na temat optoelektronicznych przełączników poziomu, hydrostatycznych czujników poziomu, przełączników pływakowych i innych przyrządów można znaleźć na stronie internetowej firmy. Na naszym kanale YouTube zamieszczamy filmy przedstawiające zasady działania poszczególnych przyrządów. Jeżeli konieczna jest pomoc w wyborze odpowiedniego rozwiązania, prosimy o zwrócenie się do osoby kontaktowej.Jedna odpowiedź do
  1. Iwona Przybylska

    Odpowiedź na komentarz


Pozostaw wiadomość
Informujemy, że administratorem Twoich danych osobowych (w skrócie ADO) jest WIKA Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą we Włocławku (kontakt: Włocławek (87-800) ul. Łęgska 29/35 lub mailowo info@wikapolska.pl). Więcej