Manometr membranowy

Manometry membranowe uznaje się w branży przetwórczej za przyrządy specjalistyczne. Znajdują zastosowanie tam, gdzie pomiar przekracza wartości graniczne manometrów z rurką Bourdona. Jedną z ich niezaprzeczalnych zalet jest zdolność pomiaru niskich wartości ciśnienia. 

Manometry membranowe można rozpoznać na pierwszy rzut oka: Wystarczy spojrzeć na kołnierze pod obudową, pomiędzy którymi zaciśnięty jest elastyczny element ciśnieniowy – membrana. Przyrządy mogą zmierzyć ciśnienie tak niskie jak 16 mbar, z wartością maksymalną około 25 barów (dla porównania: najniższa wartość mierzona przez manometr z rurką Bourdona wynosi 600 mbar). Im większa membrana, tym niższa jest dolna granica pomiarów manometru, zgodnie ze wzorem – ciśnienie = siła / powierzchnia. W firmie WIKA oferujemy membrany w dwóch rozmiarach: o średnicy 134,5 mm do zakresów pomiarowych od 0 … 16 mbar do 0 … 250 mbar oraz o średnicy 76,5 mm do zakresów pomiarowych od 0 … 400 mbar do 0 … 25 bar.

Wersje specjalne manometrów membranowych
Dolną granica możliwości pomiarowych manometru membranowego jest 16 mbar. Z tego powodu membrany muszą charakteryzować się określoną elastycznością, w związku z czym muszą być nadzwyczajnie cienkie. W takim przypadku mniejsza grubość przekłada się na mniejszą wiarygodność. Ten problem można rozwiązać przez zastosowanie specjalnego rodzaju manometru membranowego: manometru puszkowego.

Element puszkowy składa się z dwóch przyspawanych do siebie membran, przy czym ciśnienie zazwyczaj jest przykładane od wewnątrz. Powoduje to pokonanie przez membranę podwójnej drogi. Tym sposobem nawet najmniejsze wartości ciśnienia można zmierzyć bez zmniejszenia grubości ścian. Jednakże ponieważ komora ciśnieniowa nie opróżnia się sama, a więc element puszkowy nie może być stosowany z mediami płynnymi.

Uwaga
Więcej informacji o manometrach membranowych można znaleźć na naszej stronie internetowej pod nagłówkami  Manometry i Manometry z sygnałem wyjściowym.

Zobacz również nasz kolejny  artykuł
Zalety manometrów membranowych (2): Wysoka odporność na przeciążeniePozostaw wiadomość
Informujemy, że administratorem Twoich danych osobowych (w skrócie ADO) jest WIKA Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą we Włocławku (kontakt: Włocławek (87-800) ul. Łęgska 29/35 lub mailowo info@wikapolska.pl). Więcej