Wartości odstające można odfiltrować za pomocą ustawień czasu w przełączniku ciśnienia.

Dla każdego elektronicznego przełącznika ciśnienia można wprowadzić ustawienia czasu. Dzięki nim użytkownicy mogą wyczyścić pomiar z profilu ciśnienia w aplikacji i wyświetlić zmierzoną wartość wszelkich nieistotnych „wartości odstających”. W rezultacie użytkownik otrzymuje wygładzony wynik pomiaru ciśnienia. Występują dwa rodzaje ustawień czasu.

1. Czasy opóźnienia

Rys. 1: W ten sposób przełącznik ciśnienia z ustawionym czasem opóźnienia reaguje na profil ciśnienia.

Czasy opóźnienia mogą być ustawiane niezależnie od siebie dla wszystkich punktów przełączania i resetowania. Służą one do „odfiltrowania” krótkotrwałych zmian ciśnienia. Aby nastąpiła zmiana sygnału elektrycznego na wyjściu przełączającym, ciśnienie musi być w punkcie przełączania lub resetowania w tym czasie i bez przerwy. Przykład: Elektroniczny przełącznik ciśnienia powinien sygnalizować jednostce sterującej przekroczenie ciśnienia roboczego 8 barów. W tym przypadku czas opóźnienia przełączania wynosi 1 s. Ciśnienie przekracza punkt przełączania i wzrasta do 8,1 bara. Po 0,7 s ciśnienie ponownie spada i utrzymuje się poniżej 8 barów. Ze względu na określony czas opóźnienia przełącznik ciśnienia nie reaguje na zmianę ciśnienia, a zatem nie ma zmiany sygnału na wyjściu przełączającym. Krok ten wystąpiłby tylko wtedy, gdyby ciśnienie nadal wynosiło 8,1 bara po upływie 1 s.

2. Czasy tłumienia

Rys. 2: Ogólna koncepcja czasu tłumienia (szkic zasady).

Drugim z ustawień czasu na przełączniku ciśnienia jest czas tłumienia. Można go ustawić niezależnie dla wyświetlacza cyfrowego, wyjść przełączających i wyjścia analogowego. Czas tłumienia powoduje uśrednienie zmierzonych wartości przed ich wyświetleniem. Na przykład w przypadku gwałtownych wahań ciśnienia, wartość pomiarowa wyświetlana na wyświetlaczu może zostać ustabilizowana, a każdy sygnał analogowy może zostać wygładzony.

Z jednej strony zapewnia to łatwiejszy odczyt zmierzonych wartości. Z drugiej strony, czas tłumienia zapobiega natychmiastowej reakcji sterowania na wszystkie wahania. Można również połączyć z nim dowolne czasy opóźnienia dla wyjść przełączających. Może to być konieczne na przykład w przypadku systemów pneumatycznych. Wynika to z faktu, że cylindry pneumatyczne o różnych średnicach i skokach tłoków powodują wahania ciśnienia podczas skoków do przodu i do tyłu. Takie zachowanie jest typowe dla normalnej pracy. Nie wymaga więc interwencji ze strony kontrolera.

Ustawienia czasu na przełączniku ciśnienia PSD-4

W jakich zakresach możliwe są ustawienia czasu za pomocą presostatu? Na przykład PSD-4 firmy WIKA zapewnia margines do 65,00 s w obu przypadkach. Użytkownik może ustawić czas opóźnienia w krokach co 50 ms i czas tłumienia w krokach co 100 ms. Jedynym ustawieniem fabrycznym jest czas tłumienia dla wyświetlacza cyfrowego (0,20 s).

Uwaga
Więcej informacji na temat elektronicznych przełączników ciśnienia można znaleźć na stronie internetowej WIKA. Jeżeli mają Państwo pytania, prosimy o zwrócenie się do osoby kontaktowej.

Polecamy również nasze artykuły
Elektroniczne przełączniki ciśnienia: Wiele opcji ustawień
Punkty przełączania w zakresie podciśnienia: Jak się je ustawia?
Mechaniczny przełącznik ciśnienia: jak ustawić punkt przełączający?Pozostaw wiadomość
Informujemy, że administratorem Twoich danych osobowych (w skrócie ADO) jest WIKA Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą we Włocławku (kontakt: Włocławek (87-800) ul. Łęgska 29/35 lub mailowo info@wikapolska.pl). Więcej