Zachowanie czas odpowiedzi

Na czas odpowiedzi czujników ciśnienia wpływa wiele zmiennych parametrów, jak np. czas reakcji, czas nastawy i czas wzrostu podane w specyfikacji lub karcie katalogowej. Ogólnie można założyć, że czas odpowiedzi jest zdefiniowany, jako odstęp czasu konieczny do zarejestrowania zmiany ciśnienia w sygnale wyjściowym czujnika ciśnienia. Największe znaczenie praktyczne ma tak zwany czas wzrostu. Na wykresie widać uproszczony wykres zmiany skokowej ciśnienia (zaznaczona na niebiesko) z czasem opóźnienia zmiany sygnału czujnika ciśnienia (zaznaczony na czerwono). Ze względu na uproszczenie, na rysunku przedstawiono idealną sytuację.

W rzeczywistości czas reakcji czujników ciśnienia zależny jest od innych czynników, takich jak czas martwy lub przetężenie wynikające ze szczególnych ustawień konstrukcyjnych. Specyfikacja w kartach katalogowych dotycząca czasu odpowiedzi zwykle zawiera dane dodatkowe dotyczące warunków stosowanego testu, takie jak T90 lub 10 … 90% (zastosowane poniżej w przykładowych obliczeniach). Taka informacja określa przedział, w którym krokowo zmienia się zastosowane ciśnienie od 10 do 90% pełnego zakresu (np. od 60 do 540 bar dla zakresu czujnika ciśnienia 0 … 600 bar), co prowadzi do zdefiniowanej zmiany sygnału wyjściowego od 10 do 90% wartości końcowej (np. od 1 do 9 V przy sygnale wyjściowym 0…10 V).

Standardowa budowa nowoczesnych przetworników ciśnienia umożliwia już uzyskanie czasu wzrostu ≤ 2 ms. Specjalne modele (takie jak zanurzalne przetworniki ciśnienia) mogą jednak posiadać wartości celowo wyraźnie wyższe ≥ 100 ms. Podstawowa zasada jest taka: zalecany jest krótki czas wzrostu w zastosowaniach z cyklami wysokiego obciążenia, takim jak hydraulika ruchoma, podczas gdy w powolnych zastosowaniach, takich jak pomiar poziomu przez zanurzalne przetworniki ciśnienia, zwykle korzystny jest długi czas wzrostu.



Pozostaw wiadomość
Informujemy, że administratorem Twoich danych osobowych (w skrócie ADO) jest WIKA Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą we Włocławku (kontakt: Włocławek (87-800) ul. Łęgska 29/35 lub mailowo info@wikapolska.pl). Więcej