Elektroniczne przełączniki ciśnienia: opcje ustawień

Elektroniczne przełączniki ciśnienia, podobnie jak ich odpowiedniki mechaniczne, są zazwyczaj wykorzystywane do prostych zadań sterowniczych. Poza prądem i dokładnością przełączania istnieje inna cecha różniąca oba rodzaje przyrządów – elektroniczne przełączniki ciśnienia oferują znacznie więcej opcji ustawień. Szczegółowo przedstawia to przykład modelu PSD-4 firmy WIKA.

Mechaniczne przełączniki ciśnienia są ustawiane przy użyciu śruby regulacyjnej oraz w stanie pod ciśnieniem. W modelach elektronicznych, takich jak PSD-4, istnieją dwa sposoby ustawiania. Oba są przeprowadzane na przyrządach przy ciśnieniu zredukowanym do zera. Pierwszy sposób polega na dokonaniu nastawy przy użyciu przycisków regulacji i wyświetlacza, w miejscu zamontowania i bez użycia narzędzi. Drugi sposób z kolei polega na wykorzystaniu interfejsu programowania. W przeszłości w tym celu mogły być wykorzystywane wyłącznie rozwiązania oferowane przez producenta. Od niedawna jednak coraz większą popularność zyskuje uniwersalny interfejs IO-Link.

Ustawienia elektronicznych przełączników ciśnienia można dokonać na wiele sposobów, jak pokazano na fragmencie drzewa menu dla modelu PSD-4.

Niezależnie ustawiane wyjścia przełączania

W obu opcjach ustawień możliwe jest ustawienie innych parametrów elektronicznych przełączników ciśnienia niż tylko punkty przełączania. Dla przykładu, w modelu PSD-4 oba wyjścia przełączania mogą być ustawiane niezależnie od siebie: jako styki zwierne lub rozwierne, z histerezą lub funkcją okna, a także z czasem opóźnienia przełączenia i resetu.

Użytkownik może także dokonać przełączenia między wyjściem napięcia źródłowego (PNP) a wyjściem napięcia opadającego (NPN) dla wyjść przełączania oraz między 4-20 mA a 0-10 V dla sygnału analogowego. Możliwe jest także przełączanie jednostek, np. z bar na psi.

Komunikaty ostrzegawcze i błędu

Ponadto użytkownicy mogą także wybrać co ma być wyświetlane na wyświetlaczu: bieżące ciśnienie czy wartości przełączania. W modelu PSD-4 możliwe jest także wyświetlanie komunikatów ostrzegawczych i błędu. W celu zapewnienia łatwego odczytywania wszystkich informacji w prawie każdym położeniu montażowym wyświetlacz w tym modelu przyrządu może być obracany elektronicznie.

Pomoc dla operatorów

Model PSD-4 oferuje także funkcje ustawień stanowiące wsparcie dla operatorów urządzeń. Obejmują one oznaczenie miejsca pomiarów w przyrządzie znacznikiem (TAG). W ten sposób następuje jednoznaczne przypisanie miejsca wykonywania pomiarów. Ponadto można zablokować jednostkę przy użycia kodu PIN, aby nie dopuścić do zmiany ustawień przez nieupoważniony personel.

Ustawienia fabryczne, opcja przydatna przy zamawianiu wielu przyrządów

Chcąc zaoszczędzić sobie wysiłku związanego z programowaniem, można zamówić elektroniczne przełączniki ciśnienia z ustawieniami fabrycznymi zgodnymi z konkretnymi wymaganiami. Ta opcja jest szczególnie przydatna przy zamawianiu wielu przyrządów. W takim przypadku ich parametry są ustawiane automatycznie. Klienci muszą tylko podłączyć zamówione przyrządy. W ten sposób można uniknąć ewentualnych błędów ustawień.

Uwaga
Więcej informacji na temat elektronicznego przełącznika ciśnienia PSD-4 znajduje się na stronie internetowej WIKA. Czy są Państwo zainteresowani zakupem przełączników ciśnienia? Sklep internetowy firmy WIKA oferuje niektóre z naszych standardowych modeli. Jeżeli mają Państwo pytania, prosimy o zwrócenie się do osoby kontaktowej.

Polecamy również nasze artykuły
Czym jest elektroniczny przełącznik ciśnienia?
Mechaniczne przełączniki ciśnienia: Jak to działa?

Więcej informacji na temat interfejsu IO-Link można także znaleźć w poniższym materiale wideo:Pozostaw wiadomość
Informujemy, że administratorem Twoich danych osobowych (w skrócie ADO) jest WIKA Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą we Włocławku (kontakt: Włocławek (87-800) ul. Łęgska 29/35 lub mailowo info@wikapolska.pl). Więcej