Symbol przełączania

Jak zadecydować jakiego użyć przełącznika ciśnienia (mechanicznego czy elektronicznego) w danym zastosowaniu? Każdy z typów przełączników ma swoje wady i zalety.

Główne różnice między mechanicznymi a elektronicznymi przełącznikami ciśnienia wynikają ze sposobu aktywacji, stosowanej technologii przełączania oraz regulacji punktu przełączania.

Jak działają mechaniczne i elektroniczne przełączniki ciśnienia?

Mechaniczne przełączniki ciśnienia

Mechaniczny przełącznik ciśnienia zmienia ciśnienie płynu na ruch mechaniczny uruchamiający mechaniczny styk w urządzeniu przełączającym. Przełącznik ma fabrycznie ustawiony, lub regulowany mechanicznie, punkt przełączający. Mechaniczny przełącznik ciśnienia wytwarza elektryczny sygnał wyjściowy za każdym razem, gdy przełącznik jest uruchamiany bez konieczności podłączania zasilania elektrycznego.

Mechaniczne przełączniki ciśnienia zwykle są prostymi urządzeniami, przeznaczonymi do zastosowań wymagających niskich kosztów lub niezawodności, zależnie od tego jak często ma być przesyłany sygnał przełączania. Przełączniki mogą być zaprojektowane dla trybu o niskich wymaganiach (bardzo niewiele cykli przełączania np. w zastosowaniach bezpieczeństwa) o wysokich wymaganiach (częste cykle przełączania np. w sterowaniu procesowym). Histereza zwykle nie jest regulowana, więc punkt resetu przełączania nie może być konfigurowany i ustawiany jest fabrycznie.

Mechaniczne przełączniki ciśnienia często są stosowane do przełączania wysokiego prądu takiego jak w pompach lub napędach. Jednakże styki mechaniczne często stwarzają problemy przy przełączaniu niskoprądowym w programowalnych kontrolerach logicznych PLC i nowoczesnej elektronice chyba, że stosowane są droższe styki powlekane złotem.

KONTRA

Elektroniczne przełączniki ciśnienia

Elektroniczne przełączniki ciśnienia wytwarzają elektroniczne wyjściowe sygnały przełączające i bardzo często dodatkowe analogowe sygnały wyjściowe proporcjonalnie do ciśnienia. Przełączniki elektroniczne maja zaprogramowane fabrycznie wymagane punkty przełączania lub wyposażone są w interfejs programowania z wbudowanym wyświetlaczem i przyciskami.

Mają wbudowane programowalne układy logiczne umożliwiające regulację punktów przełączania i sygnału wyjściowego zależnie od wymagań danego zastosowania. W nowoczesnych elektronicznych przełącznikach ciśnienia można zaprogramować czas opóźnienia, punkt przełączania, punkt przełączania resetu, histerezę lub funkcję okna, zwykle zamknięte lub zwykle otwarte oraz wiele innych funkcji.

Wbudowany wskaźnik zapewnia ciągły odczyt ciśnienia oraz pokazuje, czy są aktywne wyjścia przełącznika. Nowoczesne technologie, takie jak IO-Link, umożliwiają zdalne programowanie poprzez kabel sygnalizacyjny.

 

Jeżeli będzie Państwu potrzebna pomoc w wyborze odpowiedniego rozwiązania przełączania ciśnienia, temperatury, lub poziomu pracownicy naszego działu sprzedaży chętnie będą służyć wsparciem.

Tutaj pokazano Elektroniczny przełącznik ciśnienia PSD-30 .Pozostaw wiadomość
Informujemy, że administratorem Twoich danych osobowych (w skrócie ADO) jest WIKA Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą we Włocławku (kontakt: Włocławek (87-800) ul. Łęgska 29/35 lub mailowo info@wikapolska.pl). Więcej