Temperaturschalter im Maschinenbau

Przełączniki temperatury są wykorzystywane w budowie maszyn i innych zastosowaniach przemysłowych do ograniczania temperatury. Monitorują one temperaturę i uruchamiają się w zdefiniowanym wcześniej punkcie. W celu zapewnienia ochrony przed przegrzaniem wyłączają one sprzęt lub maszynę, albo uruchamiają wentylator chłodzący. W zależności od wykonywanej pracy, przełączniki temperatury są oparte o styki normalnie zamknięte lub normalnie otwarte. W zastosowaniach przemysłowych wykorzystywane są trzy rodzaje przełączników:

Przełączniki elektroniczne

Elektryczny przełacznik temperatury TSD-30

Przykład: elektryczny przełącznik temperatury WIKA, model TSD-30

Jeżeli konieczne jest uzyskanie wysokiej dokładności, operator powinien posłużyć się przełącznikiem elektronicznym. Przyrząd ten umożliwia samodzielną zmianę wartości granicznych i ustawienie kilku punktów przełączania. Elektroniczne przełączniki temperatury mogą również posłużyć do innych zastosowań, niż wskazuje na to ich główna funkcja – dodatkowe wyjście analogowe (np. 4 … 20 mA) pozwala na dalsze przetwarzanie sygnału, a więc również ciągłe monitorowanie temperatury.

Ponadto, przełączniki tego typu można wyposażyć w funkcję komunikacji cyfrowej (IO-Link). Dzięki temu możliwa jest bardzo szybka parametryzacja, integracja w automatycznym procesie oraz dostępne są dodatkowe funkcje diagnostyczne. Wyświetlacz LED pozwala również na uzyskanie wskazania na miejscu

Szeroki wachlarz zastosowań elektroniki jest odzwierciedlony w jego kosztach zakupu. Istnieje również ograniczenie temperatury roboczej. Maksymalna temperatura wynosi średnio 150 °C, co jest jednak wystarczające do większości zastosowań. Elektroniczne przełączniki temperatury wymagają do pracy, oprócz źródła zasilania, dodatkowego stycznika, ponieważ znajdujące się w nich tranzystory mogą przełączać wyłącznie bardzo niskie wartości mocy.

Termometry tarczowe ze stykami przełączającymi

Termometr rozszerzalnościowy z kontaktami przełączajacymi SB15

Przykład: termometr rozszerzalnościowy WIKA z kontaktami przełączającymi, model SB15

Najważniejszą zaletą termometrów z tarczami i stykami przełączającymi jest ich szeroki zakres temperatury. Termometry rozszerzalnościowe są zwykle wykorzystywane w zastosowaniach przemysłowych. Mogą one pracować – w zależności od wersji – w temperaturach do 400°C.

Ten typ przyrządów umożliwia również operatorowi niezależne ustawienie wielu punktów przełączania. Pozwala on też na przełączanie w zakresie niskich napięć (250 VAC). Dodatkowy stycznik nie jest potrzebny. Termometry z tarczami i stykami przełączającymi nie wymagają dodatkowego zasilania oraz pozwalają na odczyt na miejscu. Niemożliwe jest jednak dalsze przetwarzanie sygnału.

Jeżeli chodzi o cenę i wydajność, opisywane rozwiązanie reprezentuje średni pułap.

Bimetaliczne przełączniki temperatury

Bimetaliczny przełącznik temperatury TFS35

Przykład: bimetaliczny przełącznik temperatury WIKA, model TFS35

Bimetaliczne przełączniki temperatury są rozwiązaniem bardzo kompaktowym i korzystnym cenowo, opracowanym dla szerokiej gamy zastosowań. Przyrządy te umożliwiają również przełączanie niskich napięć do 25 V AC i nie wymagają do tego dodatkowego stycznika.

Bimetaliczne przełączniki temperatury charakteryzują się niższą dokładnością. Ponieważ działają one wyłącznie jako przełączniki, nie oferują lokalnego wskaźnika i nie pozwalają na dalsze przetwarzanie sygnału. Ich zwarta konstrukcja ogranicza też zakres dopuszczalnych temperatur (maks. 200 °C), ponieważ złącze jest umiejscowione bardzo blisko obszaru gorącego.


Uwaga
Więcej informacji  na temat przełącznika elektronicznego TSD-30 , termometru tarczowego SB15 ze stykami przełączającymi oraz bimetalicznego przełącznika temperatury TFS35, można znaleźć na stronie WIKA.


Pozostaw wiadomość