Przełączniki temperatury w budowie maszyn

Przełączniki temperatury są wykorzystywane w budowie maszyn i innych zastosowaniach przemysłowych do ograniczania temperatury. Monitorują one temperaturę i uruchamiają się w zdefiniowanym wcześniej punkcie. W celu zapewnienia ochrony przed przegrzaniem wyłączają one sprzęt lub maszynę, albo uruchamiają wentylator chłodzący. W zależności od wykonywanej pracy, przełączniki temperatury są oparte o styki normalnie zamknięte lub normalnie otwarte. W zastosowaniach przemysłowych wykorzystywane są trzy rodzaje przełączników:

Przełączniki elektroniczne

Elektryczny przełacznik temperatury TSD-30

Przykład: elektryczny przełącznik temperatury WIKA, model TSD-30

Jeżeli konieczne jest uzyskanie wysokiej dokładności, operator powinien posłużyć się przełącznikiem elektronicznym. Przyrząd ten umożliwia samodzielną zmianę wartości granicznych i ustawienie kilku punktów przełączania. Elektroniczne przełączniki temperatury mogą również posłużyć do innych zastosowań, niż wskazuje na to ich główna funkcja – dodatkowe wyjście analogowe (np. 4 … 20 mA) pozwala na dalsze przetwarzanie sygnału, a więc również ciągłe monitorowanie temperatury.

Ponadto, przełączniki tego typu można wyposażyć w funkcję komunikacji cyfrowej (IO-Link). Dzięki temu możliwa jest bardzo szybka parametryzacja, integracja w automatycznym procesie oraz dostępne są dodatkowe funkcje diagnostyczne. Wyświetlacz LED pozwala również na uzyskanie wskazania na miejscu

Szeroki wachlarz zastosowań elektroniki jest odzwierciedlony w jego kosztach zakupu. Istnieje również ograniczenie temperatury roboczej. Maksymalna temperatura wynosi średnio 150 °C, co jest jednak wystarczające do większości zastosowań. Elektroniczne przełączniki temperatury wymagają do pracy, oprócz źródła zasilania, dodatkowego stycznika, ponieważ znajdujące się w nich tranzystory mogą przełączać wyłącznie bardzo niskie wartości mocy.

Termometry tarczowe ze stykami przełączającymi

Termometr rozszerzalnościowy z kontaktami przełączajacymi SB15

Przykład: termometr rozszerzalnościowy WIKA z kontaktami przełączającymi, model SB15

Najważniejszą zaletą termometrów tarczowych ze stykami przełączającymi jest ich szeroki zakres temperatury. Termometry rozszerzalnościowe są zwykle wykorzystywane w zastosowaniach przemysłowych. Mogą one pracować – w zależności od wersji – w temperaturach do 400°C.

Ten typ przyrządów umożliwia również operatorowi niezależne ustawienie wielu punktów przełączania. Pozwala on też na przełączanie w zakresie niskich napięć (250 VAC). Dodatkowy stycznik nie jest potrzebny. Termometry z tarczami i stykami przełączającymi nie wymagają dodatkowego zasilania oraz pozwalają na odczyt na miejscu. Niemożliwe jest jednak dalsze przetwarzanie sygnału.

Jeżeli chodzi o cenę i wydajność, opisywane rozwiązanie reprezentuje średni pułap.

Bimetaliczne przełączniki temperatury

Bimetaliczny przełącznik temperatury TFS35

Przykład: bimetaliczny przełącznik temperatury WIKA, model TFS35

Bimetaliczne przełączniki temperatury są rozwiązaniem bardzo kompaktowym i korzystnym cenowo, opracowanym dla szerokiej gamy zastosowań. Przyrządy te umożliwiają również przełączanie niskich napięć do 25 V AC i nie wymagają do tego dodatkowego stycznika.

Bimetaliczne przełączniki temperatury charakteryzują się niższą dokładnością. Ponieważ działają one wyłącznie jako przełączniki, nie oferują lokalnego wskaźnika i nie pozwalają na dalsze przetwarzanie sygnału. Ich zwarta konstrukcja ogranicza też zakres dopuszczalnych temperatur (maks. 200 °C), ponieważ złącze jest umiejscowione bardzo blisko obszaru gorącego.


Uwaga
Więcej informacji  na temat przełącznika elektronicznego TSD-30 , termometru tarczowego SB15 ze stykami przełączającymi oraz bimetalicznego przełącznika temperatury TFS35, można znaleźć na stronie WIKA.


Pozostaw wiadomość
Informujemy, że administratorem Twoich danych osobowych (w skrócie ADO) jest WIKA Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą we Włocławku (kontakt: Włocławek (87-800) ul. Łęgska 29/35 lub mailowo info@wikapolska.pl). Więcej