SIL PFzakres

Gdy czujniki ciśnienia używane są w zastosowaniach związanych z bezpieczeństwem, wcześniej czy później, pojawi się pytanie, czy ocena SIL proponowanego czujnika ciśnienia jest odpowiednia do danego zastosowania. Użytkownicy często mają tendencję do faworyzowania czujników ciśnienia z wyższą kategorią SIL, ponieważ zakładają, że zapewniają wyższe bezpieczeństwo niż czujniki niższej kategorii.

Niestety, przy doborze elementów obwodu bezpieczeństwa nie można ograniczać się jedynie do poziomu bezpieczeństwa SIL. Na przykład nie ma gwarancji, że obwód bezpieczeństwa aktywatora, czujnika i kontroli osiągnie SIL2, nawet jeżeli wszystkie jego części składowe oddzielnie będą miały kategorie zgodne z SIL 2. Najbardziej krytycznym czynnikiem dla poziomu SIL obwodu bezpieczeństwa nie jest tak naprawdę klasyfikacja SIL poszczególnych części, lecz raczej wartość PFD (Prawdopodobieństwo wystąpienia usterki) całego obwodu bezpieczeństwa.

Prawdopodobieństwo wystąpienia usterki nie jest pochodną poziomu SIL poszczególnych części, lecz raczej (w najprostszym przypadku) sumą prawdopodobieństw wystąpienia usterki dla czujnika, aktywatora i jednostki kontrolnej. Całkowite prawdopodobieństwo wystąpienia usterki całej pętli określa SIL obwodu bezpieczeństwa (patrz tabela). Jednakże pojedyncza część jest także klasyfikowana zgodnie z SIL (np. SIL 2), jeżeli zostało wykorzystane maksymalne dopuszczalne prawdopodobieństwo usterki 0.01 – tak więc jest to niemożliwe zbudowanie obwodu bezpieczeństwa SIL 2 z taka częścią, gdyż według wymagań SIL 2 całkowite prawdopodobieństwo usterki czujnika, aktywatora i jednostki kontrolnej musi być poniżej 0,01.

W zasadzie, zaleca się projektowanie maszyny lub instalacji tak, żeby obwód bezpieczeństwa spełniał minimalny poziom SIL, gdyż wyższa klasyfikacja SIL nakłada wyższe wymagania co do stosowanych części i w konsekwencji powoduje używanie części o wyższych cenach. Ponadto wyższa klasyfikacja SIL wymaga bardziej wyczerpującej dokumentacji analizy oceny i błędów obwodu bezpieczeństwa, włącznie z częstym, okresowym testowaniem funkcji bezpieczeństwa w ciągu roku.Pozostaw wiadomość
Informujemy, że administratorem Twoich danych osobowych (w skrócie ADO) jest WIKA Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą we Włocławku (kontakt: Włocławek (87-800) ul. Łęgska 29/35 lub mailowo info@wikapolska.pl). Więcej