SIL

Podczas stosowania czujników ciśnienia oraz przetworników ciśnienia nasi klienci często proszą o wyjaśnienie popularnie stosowanych terminów i skrótów związanych z „zastosowaniami SIL”. SIL – czyli „Poziom nienaruszalności bezpieczeństwa” (ang. safety integrity level) oraz PL „poziom zapewnienia bezpieczeństwa” (ang. Performance level) są systemami klasyfikacji stosowanymi do redukcji istniejącego w instalacji ryzyka do akceptowanego poziomu, czyli „tolerowanego ryzyka”.

Wiele maszyn oraz instalacji musi być ocenianych zgodnie z 2006/42/WE (“Wytyczne dyrektywy maszynowej”) według rankingu SIL lub ocen PL zgodnie z DIN EN ISO 13849 i IEC 61508. Ogólną zasadą jest stosowanie normy DIN EN ISO 13849 (“PL”) dla maszyn, których prawidłowe działanie wymaga zastosowania funkcji bezpieczeństwa więcej niż raz do roku. W procesach, w których funkcja bezpieczeństwa jest niezbędna maks. raz w ciągu 12 miesięcy, instalacja podlega zwykle ocenie wg IEC 61508. W poniższej tabeli są wyjaśnione najczęściej stosowane terminy i skróty norm IEC 61508-4 i 62061:  

TerminSkrótWyjaśnienie
Wskaźnik awaryjnościλDane w „usterkach na 10 godzin”
Średnie prawdopodobieństwo awarii przy żądaniu usługiPFDavgŚrednie prawdopodobieństwo wystąpienia usterki funkcji bezpieczeństwa przy żądaniu usługi
Pokrycie diagnostyczneDCProcent usterek wykrytych podczas testowania
Kontrolowany sprzętEUCZnaczenie: Kontrolowany sprzęt
Analiza drzew zdarzeńETAModel graficzny identyfikacji i oceny możliwych konsekwencji zdarzenia
Odporność na uszkodzenia sprzętuHFTOdporność na uszkodzenia sprzętu Liczba usterek, jaka może wystąpić zanim nastąpi awaria systemu
Średni czas bezawaryjnej pracyMTBFŚredni czas pomiędzy wystąpieniem dwóch usterek
Średni czas do wystąpienia usterkiMTTFŚredni czas do wystąpienia usterki
Średni do wystąpienia niebezpiecznej usterkiMTTFdŚredni czas do wystąpienia „niebezpiecznej” usterki, tzn. usterki zagrażającej bezpiecznej pracy
Średni czas naprawyMTTRŚredni czas potrzebny na naprawę
Poziom zapewnienia bezpieczeństwaPLKlasyfikacja funkcji bezpieczeństwa zgodnie z 5 klasami (a – e) według ISO 13849
Wymagany poziom zapewnienia bezpieczeństwaPLrWymagania bezpieczeństwa danego zastosowania zgodnie z ISO 13849
Prawdopodobieństwo niebezpiecznej awarii na godzinęPFHNiebezpieczne awarie na godzinę (= IDU)
Prawdopodobieństwo awarii przy żądaniu usługi (PFD)PFDPrawdopodobieństwo wystąpienia usterki funkcji bezpieczeństwa przy żądaniu usługi
Udział uszkodzeń bezpiecznychSFFProcent niezagrażających uszkodzeń = proporcja uszkodzeń bezpiecznych /uszkodzeń zdiagnozowanych
Funkcja bezpieczeństwaSIFFunkcja dotycząca bezpieczeństwa
System bezpieczeństwaSISSystem bezpieczeństwa obejmujący wiele funkcji bezpieczeństwa
Poziom nienaruszalności bezpieczeństwaSILKlasyfikacja nienaruszalności według 4 poziomów (SIL 1 – SIL 4) zgodnie z IEC 61508 i EN62061


Pozostaw wiadomość
Informujemy, że administratorem Twoich danych osobowych (w skrócie ADO) jest WIKA Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą we Włocławku (kontakt: Włocławek (87-800) ul. Łęgska 29/35 lub mailowo info@wikapolska.pl). Więcej