Na terenie Wspólnoty Europejskiej iskrobezpieczne czujniki ciśnienia mogą być wykorzystywane na obszarach niebezpiecznych wyłącznie, jeżeli będą zamontowane wraz z barierą Ex. Połączenie czujnika z barierą musi spełniać wymagania „Dowodu iskrobezpieczeństwa” zgodnie z dyrektywą 94/9/WE ATEX.

Nie wszystkie kombinacje czujników i barier różnych producentów spełniają te wymagania. Z jednej strony może się zdarzyć, że parametry związane z bezpieczeństwem lub charakterystyką Ex są niedopasowane, a z drugiej strony charakterystyka funkcjonalna musi również być odpowiednia dla danego zastosowania.

Tak więc nawet w przypadku zgodności parametrów związanych z bezpieczeństwem, bariera Ex i czujnik nadal mogą nie być dopasowane, np. jeżeli obydwa elementy są „pasywne”.

(Informacje na temat „aktywnych i pasywnych” elementów można znaleźć na blogu w artykule pt. „Obwód elektryczny czujników ciśnienia: kiedy czujnik jest aktywny, a kiedy pasywny?”)

Z tego względu należy łączyć wyłącznie bariery i czujniki, których parametry związane z bezpieczeństwem i funkcjonalnością są dopasowane. Dlatego, w kartach katalogowych naszych iskrobezpiecznych czujników ciśnienia bezpośrednio zalecamy użycie potencjalnie kompatybilnych iskrobezpiecznych barier Ex.

Jeżeli mają Państwo jakiekolwiek dalsze pytania, nasz dział obsługi klienta chętnie udzieli Państwu szczegółowych porad dotyczących zastosowania.Pozostaw wiadomość
Informujemy, że administratorem Twoich danych osobowych (w skrócie ADO) jest WIKA Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą we Włocławku (kontakt: Włocławek (87-800) ul. Łęgska 29/35 lub mailowo info@wikapolska.pl). Więcej