Wybuch pyłów

Słysząc termin „potencjalnie wybuchowa atmosfera”, wielu użytkowników natychmiast myśli o obszarach zawierających gazy łatwopalne oraz ma świadomość, że w instalacjach i maszynach pracujących na takich obszarach mogą być stosowane jedynie czujniki ciśnienia z aprobatą ATEX. Jednakże często nie zauważają oni faktu, że instalacje i maszyny użytkowane w obecności pyłów palnych również podlegają ochronie przeciwwybuchowej zgodnie z ATEX.

W Niemczech prawie codzienne występuje wybuch spowodowany pyłu. W ponad połowie takich przypadków główną przyczyną wybuchu jest pył drewniany lub zbożowy [1].

Te rodzaje pyłów stanowią szczególne niebezpieczeństwo, gdyż są one łatwopalne lub wybuchowe jedynie wskutek zawirowań powietrza i dlatego często mylnie nie są klasyfikowane jako niebezpieczne. W wielu przypadkach osobiście odwiedzałem operatorów młynów zbożowych, którzy nie byli świadomi, że w ich silosach występuje potencjalnie niebezpieczna atmosfera wybuchowa oraz, że warstwa pyłu stanowi wyraźne zagrożenie wybuchem.

Oczywistym jest fakt, że przyrządy i czujniki ciśnienia stosowane w potencjalnie wybuchowych atmosferach, w których występują łatwopalne pyły, muszą spełniać podobne wymagania jak urządzenia stosowane w obecności łatwopalnych gazów.

Szczególną uwagę należy zwrócić na maksymalną dopuszczalną temperaturę powierzchni, a nie tylko zapobieganie iskrzeniu.

Jest to niezwykle istotne, gdyż gorące powierzchnie stanowią potencjalne źródło zapłonu, a w środowiskach pyłowych często wszystkie powierzchnie pokryte są występującym tam pyłem. Jeżeli pył zostanie poruszony powstaje wysokie prawdopodobieństwo, że w obecności gorących powierzchni wystąpi zapłon i nieuchronny wybuch.

Dlatego też ważne jest, aby wszystkie przyrządy i czujniki ciśnienia stosowane w danym środowisku pyłowym nigdy nie osiągały wyższej temperatury na powierzchni niż temperatura zapłonu pyłu.

Czujniki ciśnienia firmy WIKA dostępne są z aprobatami ATEX do użytku w pyłowym środowisku wybuchowym, o wartościach maksymalnej temperatury na powierzchni wyraźnie niższych od normalnych temperatur zapłonu zwykle występujących pyłów. Jeżeli mają Państwo dodatkowe pytania lub chcą zasięgnąć konsultacji odnośnie określonego zastosowania przetworników ciśnienia firmy WIKA, prosimy o skorzystanie z naszego formularza kontaktowego.Pozostaw wiadomość
Informujemy, że administratorem Twoich danych osobowych (w skrócie ADO) jest WIKA Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą we Włocławku (kontakt: Włocławek (87-800) ul. Łęgska 29/35 lub mailowo info@wikapolska.pl). Więcej