MTTF, MTBF

Definicje MTTF oraz MTBF różnią się nieznacznie. Te dwa skróty oznaczają: Średni czas do wystąpienia usterki (Mean Time To Failure MTTF) – tzn. element/przyrząd zostanie wymieniony po wystąpieniu usterki Średni czas bezawaryjnej pracy (Mean Time Between Failures MTBF) – Średni czas pomiędzy (dwoma) usterkami – tzn. element/przyrząd zostanie naprawiony po wystąpieniu usterki Oba wskaźniki są parametrami czysto statystycznymi i oznaczają niezawodność części (elektronicznych). Jednakże nie należy mylić MTTF i MTBF ze średnim okresem użytkowania. Jeżeli chodzi o czujniki ciśnienia oraz przetworniki ciśnienia zwyczajowo stosujemy MTTF gdyż zwykle po wystąpieniu usterki takie przyrządy nie są naprawiane, a wymieniane. Wartości MTTF dla czujników ciśnienia firmy WIKA można uzyskać od nas.    Pozostaw wiadomość
Informujemy, że administratorem Twoich danych osobowych (w skrócie ADO) jest WIKA Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą we Włocławku (kontakt: Włocławek (87-800) ul. Łęgska 29/35 lub mailowo info@wikapolska.pl). Więcej